Bedre end det blotte øje

Lægerne i Svendborg er glade for den nye teknik. Også i Horsens er en telemedicinsk løsning på vej.

– Hvis vi for eksempel står på barselsafdelingen med et barn, der pludselig har en dårlig vejrtrækning, så tager vi barnet ud på undersøgelsesbordet, tænder for kameraet, og så er der direkte konference med en børnelæge i Odense i løbet af få minutter.

Ledende overlæge på gynækologisk/obstetrisk afdeling i Svendborg, Jan Schou, er ikke i tvivl om, at den telemedicinske teknologi er en god opfindelse på neonatalområdet. Også fordi, det er den mest effektive udnyttelse af de relativt få ekspertressourcer, der er til rådighed inden for pædiatrien.

– Når kameraet er på, svarer det til, at børnelægen står ved siden af os. Det eneste, han ikke kan, er at røre barnet, men han kan se det samme, som vi ser, eller faktisk mere, fordi han kan zoome ind, forklarer Jan Schou.

Det kan eksempelvis være til gavn, når børnelægen skal studere pupilforskelle eller se ind i ganen på barnet.

– I det konkrete eksempel kan det være, at børnelægen beder os tage nogle prøver og melde tilbage med resultatet, og derefter kan vi afgøre, om det er nødvendigt at overflytte barnet til Odense, eller om en nærmere undersøgelse kan vente til, børnelægen kommer herned, hvilket han gør to gange om ugen, fortsætter Jan Schou.

Pointen er, at en del overflytninger af subakutte børn kan undgås, mens forløbet i akutte situationer effektiviseres.Billigere teknikSelv om forsøget i Svendborg-Odense lige er startet, er ordningen allerede ved at blive kopieret andre steder i landet. I Horsens er der således fremskredne planer om at indrette sig på samme måde med kamerakontakt til børneafdelingen i Randers.

– Ja, det er realistisk, at det bliver til noget, lyder det fra konstitueret ledende overlæge Steffen Sommer fra gynækologisk/obstetrisk afdeling på Regionshospital Horsens.

Han er ikke bekymret for, at fødestedet i Horsens skulle blive lukningstruet, som Svendborg var.

– Det kan jeg slet ikke forestille mig. Vi er interesserede i telemedicinen for at kunne tilbyde de fødende så god en behandlingskvalitet som muligt, og når vi nu kun har besøg af børnelægen tre gange om ugen i dagtimerne, så er telemedicinen en måde at sikre kontakten døgnet rundt. Desuden har jeg hørt, at det rent teknisk ikke er så kostbart længere, tilføjer Steffen Sommer.

Han oplyser, at Horsens cirka har 2.000 fødsler om året. Hidtil har man heraf haft 50-60 overflytninger til børneafdeling – før til Kolding, men nu er det Randers, man samarbejder med.

– Og Randers er også helt med på den, siger overlæge Sommer.