Barselhotel. Uden for rutinerne

På Rigshospitalets barselhotel er det procedurerne, der må indrette sig efter de nybagte familier og ikke omvendt. Det kan lade sig gøre, fordi hotellet ligger geografisk adskilt fra hospitalet og dets rutiner, og fordi personalet har som målsætning, at det skal være sådan.

– Hvis det først passer den nybagte familie at få lavet hørescreeningen klokken 22 om aftenen, så bliver det sådan. Og hvis der skal tages en bilirubin, så er det ikke nødvendigt at vente på, at bioanalytikeren kommer forbi på deres næste runde.

Det har vist sig, at der er flere fordele end ulemper ved at have et barselafsnit, der ikke er placeret på selve hospitalet, men da Rigshospitalet for et år siden på grund af pladsmangel i forbindelse med fusion valgte at indrette en etage i lejede lokaler uden for Rigshospitalets bygninger til et barselhotel, var der stor skepsis blandt personalet. Er det rimeligt at sende mor og barn ud på gader og stræder få timer efter fødslen? Er det hensigtsmæssigt at have et barselafsnit, hvor obstetrikere og pædiatere ikke har deres faste gang?

Jordemødrenes skepsis er gjort til skamme og – som jordemoder Pernille Truelsen, der var i vagt den dag Tidsskrift for Jordemødre besøger Barselhotellet, siger – så har ”vi svært ved at få armene ned af begejstring”. Turen mellem Rigshospitalets fødeafdeling og hotellet er ikke et større problem end, at de nybagte familier gerne tager den ca. en km. lange tur for at tilbringe de første døgn i et af de 14 familierum.

– Barselhotellet har et godt ry blandt de gravide og de tager det i stiv arm, at de skal med en taxa for at komme herover, siger Lise Madsen, der er afdelingsjordemoder. Hun var en af de få, der helt fra starten kunne se muligheder i den geografisk afsondrede beliggenhed. Heller ikke fraværet af læger har vist sig at være noget problem, fortæller vicechefjordemoder Lotte Broberg.

– Vi var bekymrede for, om vi ville få brug for obstetrikerne, men i det år, vi har været her, har vi ikke haft behovet en eneste gang, siger vicechefjordemoderen og forsikrer at samarbejdet med lægerne er rigtig godt. Det foregår bare pr. telefon og en sjælden gang må en patient tage turen til Rigshospitalet for at konsultere en læge.

Hvis et barn bliver akut dårligt, eller hvis en mor pludselig begynder at bløde, så er det ikke Rigshospitalets læger, der rykker ud. I stedet samarbejder Barselhotellet med lægeambulancens personale, der tager sig af akutte problemer, før en eventuel overflytning til selve Rigshospitalet. Når det er superakut, så ringer personalet 112, men det er kun sket ganske få gange. Samarbejdet med ambulancepersonalet omfatter også temadage, blandt andet i kommunikation over telefon.Med rammerne for håndtering af akutte situationer på plads ser jordemødrene det som en stor fordel at være fri af hospitalets arbejdsgange og rutiner. På Barselhotellet er man ikke afhængig af tidsplanen for de mange funktioner, som et stort hospital indebærer. Her er der ikke en laborantrunde, som de indlagte skal tilpasse sig, og man skal ikke vente på portøren eller være parat til at spise, når madvognen kommer.

– Den fleksibilitet, vi har her, gør det mere patientvenligt. Hvor det på et hospital hurtigt kan blive sådan, at det er patienten, der skal indrette sig, så kan vi indrette os efter patienterne og det er en kæmpe fordel, siger Lotte Broberg.

Positiv udløber af en fusion
Barselhotellet blev etableret, da fødsler og personale fra Frederiksberg Hospital blev flyttet til Rigshospitalet første januar 2010. Ud fra personaleønsker om placering efter fusionen faldt det sådan ud, at den største del af de ansatte er jordemødre og det har sine fordele, siger Lotte Broberg.

– Samarbejdet på tværs af på tværs af faggrænserne er meget fint. Vi er alle trænet til at kunne det samme for eksempel hørescreene, blærescanne eller tage PKU, men det er en fordel for fleksibiliteten, at flertallet er jordemødrene, fordi de kan springe til og tage en konsultation eller en efterfødselssamtale, hvis der er brug for det, siger Lotte Broberg.

Barselhotellet er placeret sammen med lokaler til almindelige jordemoderkonsultationer, og ammekonsultation og barselambulatorie for ambulant fødende og henviste barselkvinder, så der er en livlig trafik af både barnevogne og gravide i den ende af bygningen, der rummer konsultationsrum. Rigshospitalet har derudover jordemoderkonsultation på Frederiksberg Hospital, i to mindre udekonsultationer andre steder i byen samt specialkonsultationer på selve hospitalet.

Alle førstegangsfødende på Rigshospitalet får tilbud om indlæggelse på barselhotellet, hvis de har født ukompliceret. De flergangsfødende bliver venligt men bestemt udskrevet efter 4-6 timer på fødeafdelingen med mindre de har særligt behov for at blive. De ambulante bliver ringet op dagen efter fødslen og får tilbud om en ambulantsamtale 2-3 dage efter fødslen, hvor der bliver lavet hørescreening og taget PKU. Disse samtaler finder også sted i hotellets lokaler. Den netop vedtagne fødeplan i Region Hovedstaden lægger op til, at alle skal have tilbud om en efterfødselssamtale med konsultationsjordemoderen. Lotte Broberg tør dog ikke sige, hvornår disse samtaler bliver en realitet.

– Det afhænger af, hvor mange ressourcer der følger med, så foreløbig tilbyder vi de ambulant fødende en gennemgang af fødselsforløbet med den jordemoder, hun møder i barselambulatoriet, hvor jordemoderen gennemgår fødslen ud fra partogrammet, siger Lotte Broberg. Som tilbuddet er i dag, er der kun tilbud om efterfødselssamtale ved særligt behov.

Brobyggeren
– Hvad får dig til at træde ind over dørtærsklen her til ammekonsultationen, spørger jordemoder Birgitte Hyldebrandt. Spørgsmålet er rettet mod Anne-Marie, der er i 32. uge og skal føde for anden gang. Anne-Marie er blevet henvist til specialkonsultationen, fordi hun havde massive problemer med amningen første gang og frygter for en gentagelse.

– Jeg tænker bare, at nu skal jeg igennem det igen. Den første uge efter at jeg fødte sidst var frygtelig. Jeg fik lov til at sidde alene og amme med to blødende brystvorter og blev først for sent præsenteret for ammebrikker, der kunne have hjulpet på mine indadvendte brystvorter, siger den unge kvinde, der har overvejet helt at droppe amningen på forhånd denne gang.Rigshospitalet har i to år tilbudt gravide særlig rådgivning om amning. Det seneste år har Birgitte Hyldebrandt stået for konsultationen, der finder sted hver onsdag i et lokale på Barselhotellet. Adgangsbilletten til en konsultation hos den IBCLC- certificerede jordemoder kan netop være et tidligere problemfyldt ammeforløb, der kan fylde rigtig meget hos kvinden.

– Det kan være vældig grænseoverskridende for en kvinde at lukke op for erindringerne om et rædselsfuldt ammeforløb. Jeg har mødt kvinder, der har undgået at blive gravide igen i årevis på grund af et dårligt ammeforløb. Og jeg har talt med kvinder, der siger, at fødslen er peace of cake, mens amningen er et halvt år i helvede. Det forventes, at man kan amme og det er tabu ikke at kunne få det til at fungere. Derfor er det vigtigt, at vi får spurgt ind til de gravides forventninger til amning og til moderskabet i det hele taget. Vi taler generelt meget om fødslen og det er også det, der fylder for de gravide, men det er så vigtigt også at få bygget bro mellem graviditeten og alt det, der sker bagefter og der er amning en god anledning, fortæller Birgitte Hyldebrandt.

Ammekonsultationen er et tilbud til brystopererede gravide, gravide med tidligere svært ammeforløb, overvægtige, gravide med urealistiske forventninger til amningen og med følelsesmæssige problemer. De gravide henvises til ammekonsultationen af deres jordemoder efter konsultationen i 28. uge på baggrund af en mundtlig screening og på baggrund af den ammejournal, som alle nygravide får tilsendt og som de afleverer ved første jordemoderbesøg.
For Anne-Maries vedkommende blev aftalen, at hun kan blive et par dage på Barselhotellet på trods af, at det er andet barn. Denne gang skal hun have den støtte, hun ikke fik sidst, selvom Birgitte Hyldebrandt mener, at hun på flere måder er bedre rustet nu.

– Du har et moderskab bag dig. Du stiller krav. Du har fået Pippipower. Og når du får hjælp, så er jeg sikker på, at det kommer til at gå fint, siger Birgitte Hyldebrandt til Anne-Marie.

Ingen retrætepost
Det er ikke nogen retrætepost at arbejde på Barselhotellet. Og det er Lotte Broberg som leder yderst tilfreds med.

– Det er vigtigt for os, at vi har indflydelse på hvilke folk, der skal ansættes. Personalet der er på afdelingen, skal brænde for amning og for at arbejde selvstændigt, siger Lotte Broberg. Den afsondrede beliggenhed i forhold til moderinstitutionen, Rigshospitalet, har gjort, at jordemødrene har skullet tilegne sig nye kompetencer.

– Vi har blandt andet lært at blærescanne og at håndtere bilirubinprøver. Vi har også lært at instruere i øvelser hos kvinder med en sphincterruptur, fortæller Lotte Broberg. Oplæringen er foregået som sidemandsoplæring hos de fysioterapeuter på Rigshospitalet, der ellers har stået for den del. Barselpersonalets nye kompetencer gør afhængigheden af rutinerne på det store hospital mindre. Nu skal de nybagte mødre ikke længere vente på besøg af en fysioterapeut, når de har brug for genoptræning efter en ruptur. Og man bliver ikke — på godt og ondt — forstyrret af andre fagpersoner, der kommer forbi som konsulenter.

– Det er hyggeligt, når der kommer nogen udefra forbi afdelingen, men man bliver forstyrret i sin faglighed, når man lige skal sige hej og spørge, hvordan det går. Den fristelse har vi ikke her på Barselhotellet, lyder det fra en af dagvagterne den dag, Tidsskrift for Jordemødre var på besøg.

Billedtekster:

Billed 1: Der er endnu ikke lavet opgørelser over, hvordan det går ammemæssigt for de kvinder, der er indlagt på Barselhotellet, men det er afdelingsjordemoder Lise Madsens (th.) erfaring, at mælken løber hurtigere til hos de nybagte mødre på barselhotellet end på en traditionel barselgang. Til venstre ses vicechefjordemoder Lotte Broberg.

Billed 2: Rigshospitalets barselhotel rummer 14 familiestuer, hvor partneren er velkommen til at overnatte. Her er det Andreas med sin halvanden døgn gamle søn, der nyder godt at den tætte hudkontakt med sin far. Kun under overflytningen mellem fødested og Barselhotellet har den lille dreng været fuldt påklædt

Billed 3: – Man bliver toptunet rent fagligt på en afdeling, der ligger geografisk adskilt fra hospitalet. For eksempel vurderer man en ekstra gang, om der skal tages en bilirubin, når prøven skal transporteres med taxa til laboratoriet. Tingene bliver mindre rutinemæssige, siger jordemoder Birgitte Hyldebrandt, der står for Rigshospitalets ammekonsultation.

Billed 4: – Jo, tak mælken er løbet til. Det sprøjter sgu nærmest ud, siger Henrik med et stort smil. Han og Signe er på et ekstra tjek-up i Barselambulatoriet, fordi amningen ikke var rigtig godt etableret, da de gik hjem fra Barselhotellet.

Rigshospitalets Barselshotel

  • Oprettet 1. januar 2010 i lokaler i Aldersrogade på Østerbro, en km væk fra Rigshospitalet. 
  • Barselhotellet rummer 14 familiestuer med to senge til den nybagte mor og hendes partner. 
  • Barselhotellet er tilbud til førstegangsfødende, kvinder med tidligere kompliceret ammeforløb, kvinder med sphincterruptur, kvinder med gr. B streptokokker og kvinder med psykosociale problemer gemelli osv. 
  • Transporten fra fødeafdelingen på Rigshospitalet foregår i taxa eller i egen bil. 
  • Partneren overnatter og spiser på Barselhotellet mod et gebyr på 250 kr. dagligt. Dog højst 500 kr. 
  • Opholdet på Barselhotellet er som udgangspunkt på 1-2 døgn. 
  • Der er endnu ikke lavet undersøgelser af patienttilfredshed, tilfredshed blandt jordemødre osv., resultater af ammekonsultation mv. 
  • Lokalerne i forbindelse med Barselhotellet rummer også lokaler til jordemoderkonsultationer, ammekonsultation, akupunkturkonsultation, konsultation for overvægtige og barselambulatorium (hørescreening og PKU-tagning). 
  • Ca. 1.600 barslende kvinder har fra 1. januar 2010 til 1. januar 2011 været indlagt på Barselhotellet. 
  • I alt 23 er ansat på selve Barselhotellet. Heraf er de 19 jordemødre, en er sygeplejerske og tre er sygehjælper eller socialog sundhedsassistent samt to sekretærer.

Barselambulatoriet
- Så afslutter jeg jer til sundhedsplejersken, siger Lise Birn, jordemoder og fast tilknyttet barselambulatoriet med lokaler i sammenhæng med Barselhotellet. Signe og Henrik er kommet til samtale i ambulatoriet med deres fire dage gamle pige. Amningen har drillet lidt og derfor blev de tilbud at komme tilbage i ambulatoriet og få pigen vejet og til en snak om, hvordan det nu står til. Vægten viser, at den lille ikke har tabt sig mere, end hun må og Signe fortæller, at mælken er løbet godt til.
- Det er en meget spændende faglig opgave for jordemødrene at have barselambulatoriet, hvor vi blandt andet kan følge op på en amning, der ikke rigtig fungerer, se på bristninger og hvad der ellers kan være brug for, siger Lotte Broberg, vicechefjordemoder på Barselhotellet.
Barselambulatoriet havde i de første ti måneder af 2010 4.637 besøgende. Heraf var ca. en tredjedel rutinemæssige besøg af de nybagte mødre, der har født ambulant og som kommer ind til hørescreening, PKU og en gennemgang af fødslen. Resten af de besøgende er kvinder, der er henvist fra en af Rigshospitalets barselafdelinger efter udskrivelse, fordi de har brug for et ekstra tjek. De nybagte mødre kan desuden kontakte Barselhotellets personale døgnet rundt efter, at de er udskrevet og indtil de har fået kontakt med sundhedsplejersken. I Københavns kommune er det målet, at kontakten mellem den nybagte familie og sundhedsplejersken er etableret inden 8-10 dage efter fødslen. I Frederiksberg kommune er målet 4-6 dage.