Bariatisk operede gravide og jordemoderens rolle

I et bachelorprojekt fra juni 2013 har jordemødrene Elizabeth Bierregaard og Lærke Bonnerup Hansen defineret jordemoderens rolle i forhold til bariatrisk opererede gravide. ‘Gravid efter bariatrisk operation’ hedder deres rapport, som kan downloades fra www.jordemoderforeningen.dk.

Forfatternes udgangspunkt er, at mange jordemødre står overfor en klinisk udfordring i mødet med bariatriske gravide, fordi jordemoderrollen endnu ikke er veldefineret i forhold til denne patientgruppe. På basis af en interviewundersøgelse blandt gravide kombineret med en litteratursøgning på emnet konkluderer Bierregaard og Bonnerup Hansen, at jordemoderen primært skal bidrage med den psykiske støtte.

"Dét, de gravide ønsker at tale med jordemoderen om, er relateret til det psykiske aspekt, heriblandt vægtøgning og bekymringer relateret til operationen. Vi kan ud fra kvindernes udsagn se, at vægtøgningen i graviditeten kan være et svært tema. Der ses en tendens til, at de tænker meget over vægtøgningen i graviditeten og kan opleve dette som en psykisk udfordring. Vægtøgningen er i denne sammenhæng ikke et emne, som er relateret til de obstetriske komplikationer, men et emne som er oplagt for jordemoderen at være opmærksom på."

De bariatriske gravide kan også have bekymringer om barnets vækst, og om barnet optager den rette mængde næring. Derudover har de et stort behov for at føle tryghed, og en væsentlig del af den professionelle jordemoderstøtte bør derfor også være at tilstræbe kontinuitet, så kvinderne ikke skal gentage deres historie igen og igen.

Jordemoderen bør i samme forbindelse ajourføre sin viden om graviditet efter en bariatrisk operation, så hun har bedre forudsætninger for at sætte sig ind i den gravides situation, anbefaler Elizabeth Bierregaard og Lærke Bonnerup Hansen.

Hermed en samling citater fra de interviewundersøgelser, forfatterne har gennemført med bariatrisk opererede gravide som led i deres projekt:

"Det er en psykisk udfordring at skulle se sig selv blive stor uden at gøre noget ved det"

"Jeg ser mig selv som en kæmpe hval, fordi.. jeg er lige rundet de 90 kg. Det er grænseoverskridende og i mit hoved, så er der ikke langt fra de 90 til de 130 kg. Realistisk set er der voldsomt mange kg imellem, men ud fra hvordan man føler det, så er der ikke ret langt"

"Der sidder en dyb angst i mig for at blive tyk igen. På den anden side er jeg jo glad for, at jeg kan tage på, da det jo er tegn på, at bettemusen og jeg får ok at spise"

"Graviditeten har også været hård, fordi du har tabt 50 kg, og så lige pludselig har taget 11 på igen"

At blive gravid efter en bariatrisk operation er forbundet med særlige komplikationer, som man flere steder i landet er begyndt at tage hånd om. Jordemoderens primære rolle i den forbindelse er at støtte den gravide igennem en udfordrende omstillingsproces både fysisk og psykisk.