Bachelorprisen 2019

Første prisen gik til Mathilde Højrup Gustafsson, Anna Larsen Ellehauge og Kathrine Greisgaard Thorsen fra Københavns Professionshøjskole med projektet ”En foranderlig tid – et humanistisk bachelorprojekt der undersøger den psykologiske og sociale udvikling i graviditeten”. Projektet undersøger, hvilke behov den gravide har, og hvordan de tilgodeses i konsultationen. Projektet konkluderer, at oplevelsen af tid og rum har betydning for relationsdannelsen, og at svangreomsorgens rammer er afgørende for dette.

Anden prisen gik til Line Tornblad Jensen (ikke med på billedet) og Mathilde Borrisholt Grevsen fra Københavns Professionshøjskole med projektet ”Fødselsmåde ved underkroppræsentation – information og valg i et risikoperspektiv”. Projektet undersøger, hvilke forhold der spiller ind på kvindernes valg af fødemåde ved barn i underkropsstilling.

Tredje prisen gik til Johanne Trabjerg Jensen og Karen Buhl Lassen fra UC Syd med projektet "Håndudmalkning i graviditeten". Projektet undersøger, hvordan kvinder med GDM oplever at håndudmalke i graviditen, og hvordan jordemoderen kan bruge sin viden om sundhedsfremme i arbejdet med disse kvinder.

Læs også om Kandidatprisen 2019