Bachelorprisen 2014: de øvrige vindere…..

2. prisen
Jordemødrene Lise Rosengreen Nortoft, Eva Lund Hessel og Lena Kirstine Hansen vandt andenprisen med bachelorprojektet med titlen ‘Hvem ligger på fødestue 4 …?’

Projektet handler om kategorisering af fødende kvinder under rapportgivning. Projektet udspringer af “en interesse for graviditet og fødsel som socialt og kulturelt konstruerede begivenheder. Vi har i sundhedsvæsenet oplevet, at de gravide og fødende kvinder kategoriseres i synlige og mindre synlige kategoriseringer og vi er interesserede i, om kategorisering også forekommer under jordemødres rapportgivning, samt om dette har betydning for kvindernes videre forløb”, skriver forfatterne i bachelorprojektets resume.

Empirien er indsamlet ved et feltstudie med observation som metode og i analysearbejdet
er Max Webers idealtypemetode anvendt til at danne tre idealtypiske måder, hvorpå kategoriseringer af de fødende kvinder konstrueres.

Forfatternes analyse viser, at jordemødre i rapportgivningen konstruerer kategoriseringer af de fødende kvinder. Det sker gennem den måde, hvorpå jordemødrene omtaler kvinderne såvel som i måden, hvorpå de tilstedeværende jordemødre responderer på den pågældende fortælling. Kategoriseringerne beskrives ved hjælp af idealtypemetoden: “den gode fødende”, “den problematiske fødende” og “den nedprioriterede fødende”.
Kategoriseringerne har forskellig betydning for graden af sygeliggørelse, som kvinden udsættes for, hendes forudsætninger for at opnå en god relation til den overtagende jordemoder og hendes muligheder i “fødselsfeltet” generelt.

Bachelorprojektet er afsluttet i juni 2014 fra UCN

3. prisen
‘Vejledning i vildrede. Et bachelorprojekt om vejledning af gravide der går over termin og tilbydes igangsættelse af fødslen’ er titlen på det projekt, der fik 3. prisen. Jordemødrene Marie Kjær Stampe og Kristine Gottlieb har gennem et litteraturstudie undersøgt aspekter af jordemødres vejledning af gravide, der har passeret terminsdatoen og står overfor tilbuddet om igangsættelse. Projektet finder, at kvinder kan opleve lettelse fra ubehag og ængstelse, når beslutning om igangsættelse er truffet. Projektet fandt desuden, at kvinden kan opleve, at der i vejledningssituationen lægges pres på hende for at vælge at blive sat i gang.

Med denne viden kan jordemoderen bestræbe sig på at formidle sin faglige viden til kvinden på en nuanceret måde, der støtter hende i at træffe et informeret valg. Samtidig må jordemoderen sørge for ikke at lægge ansvaret over til kvinden således, at hun føler sig ladt alene med ansvaret.

I kraft af sin rolle som fagperson og formidler af værdibaseret information er jordemoderen en autoritetsperson, der kan udøve styring i vejledningssituationen. Jordemoderen kan forholde sig etisk til denne magtposition og søge at finde en balance mellem en orientering mod de gældende faglige normer og retningslinjer og en passende distance mellem disse.
Hermed kan hun skabe rum og mulighed for at foretage et klinisk og individuelt skøn i mødet med den enkelte kvinde.

Bachelorprojektet er afsluttet i januar 2014 fra PH Metropol.

De tre prisvindende bachelorprojekter findes på www.jordemoderforeningen.dk. Klik Fag
og Forskning – Bachelorprojekter.