Bachelor i jordemoderkundskab

De første professionsbachelorer i jordemoderkundskab blev udklækket i midten af juni. 26 ud af 33 studerende valgte at gøre brug af overgangsordningen, der giver dem ret til at kalde sig bachelor.

Da de studerende, der oprindelig startede uddannelsen under den gamle uddannelsesbekendtgørelse, i starten af året fik mulighed for at forlænge uddannelsen og dermed opnå titlen som professionsbachelor, fik skolerne travlt med at planlægge de tre måneder suppleringsforløb, som overgangsreglerne foreskriver. I løbet af de tre måneder skal de studerende føres dybere ind i videnskabsteori og forskningsmetodologi og tilegne sig kundskaber i relation til at integrere teori og praksis. De studerende afslutter uddannelsen med en bacheloropgave, der skal udarbejdes efter videnskabelige metoder. Professionsbachelortitlen, der er resultatet af den nye uddannelsesbekendtgørelse fra marts 2001, er på niveau med universiteternes bacheloruddannelse, men har et større element af erhvervs- og praktikorientering. Alle studerende, der er startet på den gamle uddannelsesbekendtgørelse, vil i de kommende år blive tilbudt at tage suppleringsforløbet.

Professionsbachelor
Uddannelsen skal give de studerende teoretisk indsigt i fag og fagområder og indsigt i, hvordan professionerne og erhvervene anvender teori og metode i praksis. Med baggrund heri skal de studerende på en selvstændig måde kunne beskrive, formulere, analysere og bearbejde problemstillinger med henblik på at udføre erhvervsfunktioner inden for det offentlige og private arbejdsmarked.
Lov om mellemlange videregående uddannelser, §7 stk. 2