Babykuffert med videokamera til nybagte forældre

På Odense Universitetshospital er barselklinikken Vuggen i færd med at afprøve, om mulighed for videokontakt efter ambulante fødsler kan give forældrene større tryghed. Det telemedicinske pilotprojekt er det første af sin art i Danmark.

I forhold til KOL-patienter er erfaringerne gode, og nu skal det afklares, om også nybagte forældre kan have glæde af videokonsultationer med sundhedspersonalet. Her i efteråret får 32 forældrepar på barselklinikken Vuggen i Odense tilbudt en såkaldt babykuffert med kamera, så de efter udskrivning kan komme i direkte videokontakt med klinikken hjemmefra.

Det telemedicinske pilotprojekt er sat i gang af Region Syddanmark, og det er første gang videokonceptet afprøves i forbindelse med barsel. Baggrunden for projektet er, at alle ukomplicerede fødsler i regionen som udgangspunkt foregår ambulant.

– På Vuggen er vi nu nede på en indlæggelsestid på 1,7 dage og på sigt skal vi ned på 24 timer. Det gør det højaktuelt, at vi skal kunne vejlede den nybagte familie i hjemmet, både omkring amning, spædbarnspleje og når det gælder moderens fysiske og psykiske restitution, siger Charlotte Lønfeldt Jakobsen, afdelingssygeplejerske og projektleder. Alle forældre kan op til en uge efter fødslen henvende sig personligt døgnet rundt og også kontakte klinikken telefonisk. Men deltagerne i pilotprojektet får altså en helt ny kontaktmulighed, der måske kan give den ekstra tryghed, mange har brug for.

– Vi udvælger primært deltagerne blandt dem, der har vanskeligheder i forhold til amning. Men det kan også være familier, der har rigtig mange spørgsmål og virker lidt usikre. Eller det kan være familier, der bor mange kilometer fra hospitalet. De kan måske slippe for en tur på landevejen med den lille ny, fortæller projektlederen.

Siger forældrene ja tak til babykufferten, kommer en tekniker hjem i privaten og installerer udstyret, som familien kan beholde i op til seks dage og benytte hele døgnet. Videokameraet har en avanceret zoom-funktion, der kan styres fra klinikken, og det betyder, at personalet kan se med også på nært hold, når familien kalder op.

– I telefonen har vi kun forældrenes egen beskrivelse af den problemstilling, der er tale om, men med video kan vi samtidig følge med visuelt. Det giver flere facetter på vejledningen, siger Charlotte Lønfeldt Jakobsen.

God ammestart
Projektet startede 1. oktober og forsætter november måned ud. Det involverer hele klinikkens personale, inklusive fire jordemødre, der er oplært i barselpleje. En af dem er Pernille Mosch Hertel. Hun ser med videoudstyret fine muligheder for at give mødrene en god ammestart.

– Driller amningen, kan vi kigge med, når den lille bliver lagt til og hjælpe dem til at få den rigtige teknik. Vi kan også se, om der er brystbetændelse, og vi kan guide i massage og håndudmalkning. Det er sværere over telefonen, hvor vejledningen godt kan blive lidt abstrakt. Via videokameraet får vi samtidig en bedre fornemmelse af, hvordan familien har det. Fx kan vi se, om mor er ved at flyde over af tårer, og når hun sætter sig ned, kan vi se, om hun er stadig er øm efter en bristning, siger Pernille Mosch Hertel.

Via videokameraet er det også muligt at spotte, om der er tegn på infektion i barnets navle og om knopper på huden er normale. Men der er situationer, hvor kameraet kommer til kort.

– Den generelle vejledning kan vi sagtens klare over videoen. Men uden en blodprøve kan det fx være svært at vurdere, om barnet har behandlingskrævende gulsot, og er der behov for at veje barnet, må familien også en tur omkring klinikken, siger Pernille Mosch Hertel.

Det samme gælder, hvis mor er dybt ulykkelig over en amning, der ikke fungerer – eller over et barn, der ikke vil falde til ro.

– Også i de situationer kan det være nødvendigt, at familien kommer herind, så vi som personale kan gå lidt til og fra, mens vi stille og roligt får styr på situationen, siger hun.

Stort potentiale
Pernille Mosch Hertel oplever, at det telemedinske udstyr er forholdsvis let at betjene, og selv om videokonsultationerne har deres begrænsninger, ser hun også et stort potentiale.

– Vi har allerede haft et par familier, der nok ville have besøgt klinikken noget mere, hvis de ikke havde haft babykufferten derhjemme. Vi har også haft et forældrepar uden bil, der gav udtryk for, at muligheden for videokontakt var fantastisk, siger hun.

I pilotprojektet er der fokus på ambulante fødsler. Men også hjemmefødende og kvinder, der under svangerskabet er indlagt i længere tid, vil kunne profitere af telemedicinen, vurderer Pernille Mosch Hertel.

– Disse kvinder kunne måske være lidt mere hjemme hos sig selv under graviditeten og så have kontakt til personalet via kufferten, siger hun.

Når projektet er afsluttet, bliver det evalueret i samarbejde med en sundhedsøkononom på Odense Universitetshospital. Her indgår både kvalitative interviews med projektdeltagerne og fokusgruppeinterviews med personalet. Regionen vil siden tage stilling til, om de første erfaringer med babykufferten kan danne afsæt for ét eller flere ph.d.-projekter, der fx kunne inddrage andre grupper af fødende.