At få amningen i gang

Det er ikke bare godt, men nogen gange nødvendigt at tale fødslen igennem bagefter, for at komme i gang med amningen.

– Hvis der er gået hårdknude i amningen, så kan det være en god ide at tale om fødslen. Nogen gange løsner det op, så mor/barn kontakten bliver bedre og det er uhyre vigtigt, siger tine Jerris, der er koordinator for Ammekomiteen.

Hun var mødt op til præsentationen af rapporten om den gode fødsel og er særlig optaget af dens konklusion om, hvor vigtigt det er at få rundet fødslen ordentligt af.

– Hvorfor ikke bare gøre det til et fast tilbud til alle, at de får en samtale med deres fødejordemoder, så vi undgår at kvinderne får en dårlig start med deres børn, foreslår Tine Jerris, der siden 1991 har undervist sundhedspersonale i amning og viden om de hvide dråber.

Tine Jerris glæder sig over, at man har valgt at lave et kvalitativt studie, fordi det er en god måde at sætte fokus på mere umålbare forhold som fx kommunikationen mellem personale og fødende.

– Det er et godt supplement til anden forskning, men kan som anden klinisk forskning ikke stå alene, mener Tine Jerris.

– Alene den positive opmærksomhed parrene har fået via interviewene, kan gøre, at de bliver sporet ind på at tænke anderledes. De er ganske enkelt bedre forberedte på fødslen, og det kan ikke undgå at påvirke resultatet i nogen grad.