Astrid hjælper de nye familier godt hjem

Astrid Haugaard

Alder: 41 år

Uddannet: 2012

Pluk fra CV’et: Ansat på Slagelse Sygehus 2014-2021 på føde-/svangreafsnittet samt i fødemodtagelsen.

Nuværende stilling: Kombinationsstilling ved jordemodercenteret og på Mor-Barn afsnittet, Slagelse Sygehus. Fra 1. januar 2023 ændrer stillingen sig, så alle Astrids kommer til at ligge på Mor-Barn afsnittet.

Hvad er det bedste ved dit job?

At være med til at sende familierne styrkede og trygge ud ad døren og gøre en forskel ved at kunne runde graviditet og fødsel af på ordentlig måde, så de bliver sendt godt ind i efterfødselstiden.

Savner du nogensinde fødsler?

Nej, det må jeg sige, at jeg ikke gør. Jeg har haft mange hårde forløb, som har sat sig i min krop, og det har ført mig arbejdsmæssigt i en anden retning, som jeg er meget glad for. Jeg oplever en langt større arbejdsglæde ved ikke at være en del af det meget akutte jordemoderarbejde.

Hvad bruger du af din jordemoderviden hver dag?

Jeg trækker hver dag på mine erfaringer omhandlende samspillet og kommunikationen mellem mennesker. Desuden er det nemt for mig at tale med kvinder om deres bristninger og eventuelt tilse dem. Dette er med til at skabe forståelse og gendanne hørt viden, som kvinden muligvis har brug for på et senere tidspunkt efter fødslen.

En dag på mor-barn afsnittet

Kl. 15.45-18.00
Jeg tilser en familie på stue 12 på Mor-Barn afsnittet, som ønsker at komme hjem. De har fået en lille dreng, som vejede 2560 gr. ved fødslen, amningen er etableret, og overordnet set går det godt.

Jeg udskriver parret med en samtale, hvor jeg blandt andet har ekstra fokus på drengens ernæring, for han har tabt sig lidt rigeligt, men ikke for meget. Jeg tænker, at planen vil være at tilse og veje ham igen dagen efter.

Familien har været fulgt i hjemmefødselsordningen, og jeg kontakter sammen med kvinden hjemmefødselsjordemoderen, for at høre om de kan veje drengen, når de kommer og tager PKU. Hørescreeningen laver jeg inden familien går hjem, så de ikke behøver køre til Slagelse igen.

Kvinden spørger ind til sin bristing, som er en epis/grad 2 bristning. Jeg forklarer ved hjælp af et lommekort, hvor musklerne kan ses, hvor meget hun er bristet og hvorhenne, hvordan hun er syet, og hvordan hun skal forholde sig til sine sting og sin hygiejne.

Så tilser jeg en anden familie på stue 9, hvor kvinden har fået taget infektionstal og har en høj CRP/faldende leukocytter, men ellers er afebril og velbefindende. Der mangler plan fra lægerne, da de ikke har nået at gå stuegang i dag. Da planen kommer, taler jeg med kvinden om, at hun forbliver indlagt til i morgen, hvor infektionstallene tages igen, og at hun ikke skal i ny AB-behandling.

Kl. 18.30
Jeg modtager en ny familie på stue 10, de har fået deres første barn, og fødslen er gået ok. De indlægges med en samtale om amning, HMH og hvordan afdelingen fungerer. Jeg besvarer deres spørgsmål, udleverer vores pjecer og fortæller om dem, og barnet får lavet SAT, som vi tilbyder alle nyfødte. Vi taler kort fødslen igennem.

Parret får noget at spise og drikke og efterfølgende mulighed for at hvile sig, da de naturligvis er trætte og dejligt overvældede over at være blevet forældre til en lille dreng.

Kl 19.20
Jeg måler nr 2. blodsukker på drengen på stue 10, han er i regime på grund af påvirket navlesnors-ph målt efter fødslen. Blodsukkeret er normalt.

Kl 20.00
Jeg modtager igen en ny familie på stue 8. Drengen dier aktivt, mater ønsker at tale meget ind i amningen, så det hele gennemgås nøje. Efterfølgende har parret og jeg en lang samtale om fødslen.

Kl 23.15
Der er vagtskifte, og jeg giver mine forløb videre.

Jordemødre arbejder i et bredt felt. For at afspejle den bredde, der er i faget, tager vi i hver udgave af ’Jordemoderen’ med en jordemoder på arbejde. Denne gang følger vi Astrid Haugaard i en aftenvagt på Mor-Barn afsnittet på Slagelse Sygehus.