Artikelboom om fødsler

At journalister bliver inspireret af hinanden, sås med al ønskelig tydelighed midt i marts. Her satte en artikel i Ugeskrift for Læger gang i en stribe artikler om det stigende antal kvinder, der vælger at føde ved kejsersnit. Vel at mærke kejsersnit der blev udført, uden at der var nogen lægelig grund til det. Blandt andre Politiken fulgte op på historien igennem de næste to uger, hvor journalist Anders Legarth Schmidt skrev en stribe artikler om emnet.

I den debat, der efterfølgende fulgte i pressen, pointerede formanden for Jordemoderforeningen Lillian Bondo, at de mange kejsersnit skyldtes, at kvinderne ikke får den vejledning og fødselsforberedelse, der skal til, for at de kan føle sig rustet til fødslen. Dårlige fødselsoplevelser hvor den fødende føler sig overladt til sig selv er også med til, at kvinden vælger kejsersnittet frem for en naturlig fødsel. Ifølge jordemødrenes formand bærer besparelser på fødselsforberedelsen og på normeringerne på fødeafdelingen en væsentlig del af skylden for hele miseren. Også sundhedsminister Bertel Haarder var på banen med udtalelser om, at jordemødre og læger må påtage sig ansvaret for at forberede kvinder, så vi undgår unødvendige kejsersnit.

Flere artikler om geografiske forskelle på, hvor i landet kvinder oftest fik en rygmarvsbedøvelse fulgte efter, og umiddelbart før denne artikel gik i trykken, sagde Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, at de mange kejsersnit, som blev udført alene på moderens ønske, måtte høre op, og at danske kvinder i stedet måtte acceptere, at det gør ondt at føde, og at det at få et barn ændrer krop og figur og muligvis også sexlivet. Men hvorfor får sådanne historier pludseligt lov til at fylde så meget i medierne?

Hvorfor er fødsler så interessante?
Tidsskrift for Jordemødre har spurgt Helle Petersen, kommunikationsforsker og Anders Legarth Schmidt, journalist på Politiken, om hvorfor medierne interesserer sig så meget for fødsler. Helle Petersen forsker i kommunikation på hospitaler med særligt fokus på sammenhængen mellem den interne kommunikation og hvor tilfredse, patienterne er.

Interview med Helle Petersen, kommunikationsforsker
Hvad er det, der gør historier om fødsler så interessante for medierne?
– Sundhedsvæsenet er altid interessant. Det vedrører os alle sammen og kommer tæt på os, der hvor vi er skrøbelige og har brug for hjælp. Og så handler fødsler om vores liv, der hvor det kan handle om liv eller død. Derfor er det naturligt, at den nye generation af fødende kvinder stiller større krav til deres fødsler, og også selv søger viden i det væld af informationer, der er tilgængelig på internettet og i medierne. Problemet er, at den enkelte kvinde kan have svært ved at vurdere informationerne, og det skaber forvirring og utryghed.

Hvilke interesser har kilderne i at holde liv i debatten?
– Jordemødrene har en interesse i at holde gang i debatten om, om det, vi ønsker, er mere mekaniserede fødsler frem for de naturlige fødsler. Det handler jo om, hvad vi prioriterer i sundhedsvæsenet: Om vi vil opgradere fødselsforberedelsen, så kvinderne bliver trygge ved at føde naturligt, eller om vi vil betale for de dyrere kejsersnit. Det er jo også et værdiskred, og den diskussion synes jeg, det er vigtigt, at jordemødrene opfordrer til.

Hvilken betydning har massiv omtale af et emne, som fx fødsler?
– Jeg tror, at det har stor betydning for mange, der ellers aldrig ville have været i tvivl om, at de skulle føde naturligt. De begynder at stille spørgsmål ved, om de nu også skal det alligevel. Og derfor vil det være interessant at se, om vi nu kommer til at opleve endnu flere kejsersnit.

Interview med Anders Legarth Schmidt, journalist på Politiken
Hvorfor var det interessant at skrive så mange historier om fødsler og kejsersnit?
– Jeg fik efter de første artikler mange henvendelser fra jordemødre, fødselslæger og kvinder, der havde fået kejsersnit. Den store interesse gjorde, at jeg fandt det oplagt at gå videre med emnet. Desuden er der ifølge læger og jordemødre større risiko ved kejsersnit, og derfor var det i mine øjne et vigtigt emne at få belyst.

Hvad er din forklaring på, at de andre medier også fulgte efter?
– Jeg tror, det hænger sammen med, at alle har en holdning til fødsler. Mange opfatter sikkert stadig fødsler som noget af det mest naturlige i en gennemkontrolleret verden. Det betyder, at fænomener, der rykker ved denne opfattelse altid skaber debat. Det gælder for så vidt både kejsersnit på moderens ønske, de tidligere meget omtalte epiduralblokader og andre ting.