Ansæt jordemødre

En pjece skal fortælle arbejdsgivere og politikere og andre beslutningstagere i sundhedsvæsnet om jordemødres brede virksomhedsområde. Det er et af flere initiativer, som Jordemoderforeningen tager på beskæftigelsesområdet.

’Ansæt jordemødre. Jordemødre kan andet og mere end du tror’. Sådan lyder titlen på Jordemoderforeningens netop offentliggjorte pjece. Den henvender sig primært til politikere i regionerne og kommunerne og til ledere på hospitaler, i forvaltninger og privat praksis for at få dem ud af vanetænkningen, når de slår ledige stillinger op.

”Jordemødre er uddannet langt bredere end til arbejdet på landets fødeafdelinger. Derfor vil vi med denne pjece inspirere til, at jordemødres kompetencer også bliver brugt bredt i det danske sundhedsvæsen”, skriver Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen i forordet.

Ide: Læg pjecen ved ansøgninger
Pjecen tegner portrætter i tekst og billede af syv jordemødre, der arbejder med faget på forskellig vis. En har ansættelse i en lægeklinik, hvor hun blandt andet har sundhedsfremmende samtaler med patienter om vægt, depression, rygestop og alkoholproblemer. En anden jordemoder fortæller om den glæde, det gav hende at få mulighed for at arbejde på en barselafdeling. En tredje er fascineret af de tekniske muligheder, som ultralyden giver hende i arbejdet på en ultralydafdeling.

Pjecen kan også bruges som dokumentation, når du søger job. Du kan rekvirere det nødvendige antal pjecer ved at henvende dig til Jordemoderforeningen på jpo@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk.

Hver anden nyuddannet er ledig
Jordemoderforeningen undersøgte i slutningen af januar beskæftigelsessituationen blandt de studerende, der nu afslutter uddannelsen. Hver anden oplyser, at hun ikke har aftale om job, men at hun er aktiv jobsøgende. Situationen ser forhåbentlig bedre ud, når vi kommer længere frem, men de aktuelle udsigter er dystre. Derfor arbejder Jordemoderforeningen på flere fronter for at skabe jobs til jordemødre. Foreningen har et frugtbart samarbejde med Danske Regioner om jobglidning, hvor det er hensigtsmæssigt. Et af de eksempler, som Bent Hansen, formand for Danske Regioner, fremhæver, er svangreområdet. Bent Hansen og Lillian Bondo skrev i et fælles indlæg i Jyllands Posten: ”Jordemødrene varetager allerede en række opgaver i forbindelse med omsorgen for gravide. Det er jordemødre både særdeles veluddannede og meget dygtige til. Vi mener derfor, at det bør overvejes, om jordemødre kan varetage flere opgaver i forbindelse med omsorgen for den gravide.”

I denne sag er der overensstemmelse mellem sundhedsministeren og regionsforeningen. Sundhedsministeren har ved et møde med Jordemoderforeningen udtalt, at ”jordemødre på svangre- og barsel og fertilitet er da det nemmeste jobglidningsprojekt i verden”. Jordemoderforeningen har også taget flere initiativer overfor dem, der sidder med det daglige ansvar på sygehusene, direktionerne og de nyvalgte regionspolitikere.