Andre veje: Lærebog med strøm på

Selv om det glippede for jordemoder Sara Kindberg at vinde ivækstprisen som årets kvindelige iværksætter, har stifteren af GynZone markeret sig i det forgangne år som en af fagets gazeller. 70 arbejdstimer om ugen og en ukuelig vilje er baggrunden for succesen

– Hvorfor helvede har vi ikke en lærebog med strøm på, som kan opdateres løbende?

Spørgsmålet var nærliggende i et videnssamfund, hvor udviklingen gør guidelines fra i går forældede. Under sit arbejde som nyuddannet jordemoder og igennem et forskningsprojekt om syninger – det såkaldte *suturprojekt – havde Sara Kindberg desuden konstateret, at både hun selv og mange andre jordemødre var usikre på deres egen faglige kompetence, når det gjaldt syning af bristninger.

En del jordemødre ville her have nøjedes med så vidt muligt at dygtiggøre sig selv og så ellers håbe det bedste. Men Sara Kindberg er en anden slags.

– Når jeg er utilfreds med noget, prøver jeg at gøre noget ved det. Sådan har jeg været, siden jeg kom i elevrådet som 10-årig, siger hun.

Et års tid efter at Sara Kindberg havde tænkt tanken om en visuel lærebog på nettet, var iværksætterfirmaet GynZone derfor en realitet. Hjulpet på vej af Østjysk Innovation med et fordelagtigt lån på 1,65 millioner kroner til udvikling af et webbaseret undervisningsmateriale i diagnostik af bristninger, suturteknikker og bedøvelser.

Den jyske bundlinje
34-årige Kindberg, der i dag har markeret sig som en dynamisk virksomhedsleder og direktør for GynZone Aps, inviterede i første omgang sin arbejdsplads under ph.d-studiet, Sygehus Sønderjylland, samt den Perinatale Forskningsenhed på Skejby Sygehus med i projektet.

– Men offentlige institutioner må ikke tage del i indtægtsgivende virksomhed, og hvis jeg skulle have søgt fonde om udviklingstilskud, ville det gå alt for langsomt, siger Sara Kindberg, der betegner sig selv som ”en dame med turbo på” og sit firma som en ”first-mover.” Det vil sige nogen, der identificerer et behov og får det omsat til et marked.

For Sara Kindberg og hendes mangeårige forsknings- og samarbejdspartner, jordemoder Misan Stehouwer, var behovet iøjnefaldende.

– På jordemoderskolerne afsætter man samlet 2-7 timer til at lære de studerende teorien bag klip eller ikke-klip, om anatomien i bækkenbunden og til at håndtere vævsskader. Jeg har selv brugt ti år på at prøve at forstå det, understreger Sara Kindberg.

Dermed mener hun, at skolerne underprioriterer området, og den kliniske mesterlære rummer også visse problemer.

– Mesterlæren fungerer fint, når kontaktjordemoderen er dygtig til at sy bristninger. Men det kan være forvirrende, hvis man som studerende præsenteres for mange forskellige måder at sy på. Desuden er træningsintenciteten for lav, fordi vi heldigvis ikke klipper så meget i vore dage, forklarer hun.

Det, der toner frem på Sara Kindbergs jyske bundlinje, er, at der blandt jordemødre er et behov for at tilegne sig aktuel, evidensbaseret viden om sutureringsteknikker på en ny måde.

Omvandrende USB-kabel
Sara Kindberg havde fra starten en idé om, hvordan det skulle være: Læringen skulle baseres på evidens, og formidlingen skulle foregå on-line kombineret med færdighedstræning på fantomer.

– Man skal anerkende, at mennesker lærer forskelligt, og at mange af os er meget visuelt orienterede, forklarer hun.

Derfor var ambitionen i 2008 at udvikle 3D-animationer af bristninger og sutureringsteknikker. Østjysk Innovation faldt omgående for idéen og stillede risikovillig kapital til rådighed, hvorefter det århusianske it-firma 3D Wizard blev koblet på.

– Jeg har så fungeret som et USB-kabel imellem specialisthjernerne, det vil sige landets dygtigste jordemødre og gynækologer, og folkene fra tegneserieuniverset, der skulle udvikle 3Danimationerne, forklarer Sara Kindberg, der brugte et arbejdsår efter sin ph.d. på at bygge bro imellem de to verdener.

Resultatet er et undervisningsprogram med lettilgængelige 3D-gengivelser af det kvindelige underliv.

Urogynækolog, ph.d. og overlæge på Skejby Karl Møller Bek og urogynækolog og overlæge på Glostrup Hospital, Søren Brostrøm, har fra starten været tilknyttet firmaet som konsulenter og medstiftere. Begge er anerkendte specialister i komplicerede syninger af fødselsbristninger, men det er Sara Kindberg, der bærer direktørtitlen og står for opdatering af hjemmesiden www.gynzone.dk samt kurser og workshops.

Drømmer om sy-simulator
2009 var egentlig tænkt som et forsigtigt introår, men Gyn-Zone er kommet hurtigt ud over stepperne.

– Lige nu går det bedre end vi overhovedet havde turdet håbe på, konkluderer Sara Kindberg, der på blot et halvt år har solgt sit on-line kursusmodul til 23 ud af 28 danske hospitaler samt til en håndfuld norske og svenske sygehuse. For nylig kom der endda interesserede henvendelser fra England og Australien.

– Jeg tror, de er svært tilfredse i Østjysk Innovation, siger Sara Kindberg, der allerede er i gang med at søge Statens Forskningsråd og en regional opfinderfond om penge til at virkeliggøre den næste idé.

– Vi drømmer om at lave en simulator, der kan træne læger og jordemødre i syteknik – ligesom piloter træner i en flysimulator, afslører Sara Kindberg og anslår, at det vil kræve i omegnen af 10 millioner kroner over tre år.

Imens strammer hun selv balderne for at få en fornuftig økonomi i virksomheden.

– Jeg har valgt at bruge penge på at gøre produktet perfekt, så lønnen til direktøren kan det godt knibe med. Derfor tager jeg stadig vagter på fødegangen på Skejby, siger hun.

Ikke sjældent betyder det arbejdsuger på op mod 70 timer.

– Men det er spændende, når projektet er båret af dig selv, og så mener jeg jo i bund og grund, at de kvinder vi føder med, fortjener den bedste behandling, slutter Sara Kindberg.

Indstillet til iværksætterprisen

Ivækstprisen fokuserer på den gode histories fascinations- og inspirationskraft, som der står på portalens hjemmeside: ”Iværksættere har brug for ledestjerner og troen på det mulige i det ambitiøse.” Det er trods alt ikke hver dag, en jordemoder havner i dét selskab.

Fra forskning til faktura
– Det er første gang, vi har en jordemoder som iværksætter, men vi var fascinerede af Sara, fordi hun laver guldproduktet fra day one, og hendes idé kan skaleres op til noget stort.

Sådan siger investmentmanager Gyda Bay i Østjysk Innovation, der i 2008 skød det maximale støttebeløb på knapt 1,7 millioner kroner i udviklingen af GynZones web-baserede undervisningsmateriale. Østjysk Innovation A/S er et af seks danske innovationsmiljøer, der har til formål at stille risikovillig statslig og privat kapital til rådighed for vidensbaserede iværksættervirksomheder, der vurderes at have unikke kompetencer og et væsentligt vækstpotentiale. Bag pengetanken står blandt andet Videnskabsministeriet. Pengene gives som lån til virksomheden på fordelagtige afdragsvilkår. Desuden ejer Østjysk Innovation 25 procent af virksomheden.

– Jeg sidder med i bestyrelsen for GynZone for at sikre den bedst mulige udvikling, og foreløbig går det overordentligt godt. Saras force er, at hun lytter og tænker og går hjem og arbejder. Hun har et godt tempo, og så er hun en fantastisk formidler, sammenfatter Gyda Bay.

GynZone har også en ansøgning liggende hos Region Midtjyllands kontor for forskning og innovation – til de såkaldte OPI midler (offentlig-privat-innovation). En bevilling herfra skal bruges til at udvikle en 3D simulator, så man kan træne syning virtuelt i stedet for på patienter. Ansøgningerne vurderes i Regionsrådet i april 2010.

* Se www.suturprojekt.dk eller læs artiklen ”Syning af bristninger og episiotomi” i Tidsskrift for Jordemødre 2008, vol.2/fagligt indstik.

Sara Kindberg var i slutningen af 2009 en af de 15 indstillede til prisen som årets kvindelige iværksætter, der uddeles af Erhvervsbladet og iværksætterportalen IVÆKST.dk. Hun kom dog ikke øverst på skamlen, men måtte se sig overhalet af Laura Ricks, stifteren af legetøjsforretningen ”Den Gamle Skole” i Faaborg.

Sara Kindberg har mærket en kold kollegial skulder efter at hun i sommer gav offentligt udtryk for, at jordemødre og læger generelt mangler efteruddannelse i diagnostik og syning af rifter. Hun har taget kritikken til sig og bestræber sig i dag på udelukkende at udtrykke sig i positive vendinger.
- Det er et tveægget sværd at være faglig iværksætter, for når vi påpeger, at noget kan gøres bedre, bliver den negative historie desværre, at praksis ikke er god nok, siger hun.

Uddannet fra Ålborg Jordemoderskole 1999.
Cand.scient.san. fra Aarhus Universitet 2005: ”Interim analysis of the Danish Suture Technique Trial.”
2005-2008 ph.d.: "Perineal lacerations after childbirth. Studies within midwifery practice on suturing and pain relief’.
Jordemoder på hhv. Sønderborg og Skejby Sygehus 1999-2008.
Stifter og daglig leder af GynZone.dk fra 2008