Andre veje: Jordemoder og innovatør

Hun har været jordemoder i 17 år, men har måttet starte helt forfra. Jette Ranum, fortæller her om, hvordan hun både sagde farvel og goddag til sit gamle fag, da hun for en tid blev innovatør.

– Det har været en stor udfordring. Jeg har haft det sådan, at jeg hellere ville holde fødselsforberedelse for 1.000 end holde en workshop om innovation for 25 mennesker!

Jette Ranum fortæller med et grin om sin første tid som innovatør hos MidtLab, Region Midtjyllands katalysator for innovation. Efter 17 år som jordemoder skiftede hun midt på året 2010 hørerøret og den tætte forbindelse med store følelser, rå smerter og kontante kropsvæsker ud med en kontorplads og kolleger, der hjælper ideer og ikke mennesker til verden.

Om vejen frem til jobbet som innovatør og halvvejs-konsulent, fortæller hun:

– Jeg har altid godt kunnet lide at finde på. Man kan gå og kigge længe på noget, der ikke fungerer, men jeg får med det samme lyst til at få det til at fungere. Det kan være en hjemmefødetaske, der er pakket uhensigtsmæssigt eller papirgange, der fungerer dårligt, så mange mennesker spilder tid. For mig kan der gå sport i at få det til at fungere lidt bedre.

Dejligt at holde pause fra ansvaret for andres liv
Et sådan projekt, nemlig udvikling af en ny fødejournal, arbejdede hun og kollegerne på Skejby med, da hun i foråret 2010 hørte, at MidtLab søgte en kliniker.

– Der var egentlig ikke tale om et karrierevalg. Det faldt bare sammen med, at jeg havde fået nok af vagterne og havde lyst til, at der skulle ske noget andet. Det er med fødsler som med fyldte chokolader. Det er noget af det mest fantastiske, men man kan også få for meget, siger Jette Ranum.

Vagterne er da også øverst på listen over ting, som hun ikke savner ved faget – dét og fødsler med mange indgreb.

– Det er også dejligt at holde en pause fra at have ansvar for andre menneskers liv. Men den supergode fødsel, hvor alting klapper, kan jeg godt savne, siger hun.

Nogle dage svæver du af sted
Helt sluppet forbindelsen til jordemoderfaget har hun dog på ingen måde. For en af fiduserne ved hendes indstationering er netop, at hun og de andre indstationerede i MidtLab skal være bindeled til klinikken. Jens Peter Jensen fra MidtLab fortæller:

– Udgangspunktet for indstationeringerne er, at innovation ikke foregår i MidtLab, men ude i ”driften”. En indstationering skal være et slags forlænget ophold, hvor man tilegner sig metoder – en slags transithal, som også skal modvirke, at Midt- Lab bliver en akademisk højborg.

Mødet mellem to meget forskellige fagkulturer var da og så lidt af en udfordring for den erfarne jordemoder:

– Jeg er blevet taget rigtig god imod, og jeg er egentlig imponeret over, at de turde tage chancen med mig. Men det var en stor udfordring at komme ind i en akademisk kultur, hvor der var en fælles referencesprog, som jeg ikke kendte. Det har været noget knokleri at lære. Det føles lidt som at være 1. års jordemoderstuderende igen. Nogle dage svæver du af sted og andre dage kravler du hjem. Dét – og så det med at sidde ned hele dagen, det har været svært, tilføjer hun. Hvis du nu kunne ønske noget for dit fag, hvad skulle det så være?

– At vi begynder at arbejde mere innovativt. At vi får prøvet andre måder at gøre tingene på og spørger dem, vi har med at gøre, om det virker. At vi får det som en dagsorden, at gøre de gravide stærkere selv og ikke yder misforstået omsorg. Får dem rustet til at graviditeten bliver noget, der får dem til at stå stærkere i livet, siger Jette Ranum.

Hvad kan en jordemoder bidrage med til innovation?
Jens Peter Jensen fortæller her om, hvad MidtLab har fået ud af at have en jordemoder med ombord:

– Jette har bidraget med sit fag og sine fagtraditioner; med netværk, viden om klinikken og troværdighed overfor dem, vi arbejder sammen med. Hun har tilføjet perspektiver på opgaver og nogle anderledes tilgange til tingene. Hun er god til at danne sig et hurtigt førstegangsindtryk. Hun vurderer lynhurtigt ressourcerne hos andre og kan sige, hvad hun selv skal gøre for at bidrage til en proces. Jordemødre er også lidt specielle, fordi de ikke behandler syge mennesker. Jordemødre assisterer ved store livsbegivenheder. De er vant til at arbejde ud fra en tankegang om, hvad de fødende selv skal gøre, og hvad det er nødvendigt de som jordemødre gør. Den tankegang kan man formentlig god lære af i sundhedssektoren, siger Jens Peter Jensen

Mere far på film
Et af de projekter jordemoder Jette Ranum har været med til, er tilblivelsen af en film, der skal gøre det lettere for vordende fædre at være med til fødsler - og gøre de kommende forældre til bedre medspillere i deres eget forløb. Filmen er lavet i samarbejde mellem en kommende far og kaospilot, fødegangen på Skejby Sygehus, jordemoder og innovatør Jette Ranum og ikke mindst den kommende mor.

Filmen er ikke offentlig tilgængelig, men meget tyder på, at samarbejdet fortsætter og kan betyde, at kommende forældre i Region Midtjylland vil få nogle helt nye muligheder for at forberede sig på fødslen derhjemme ved computeren.

Hvad er innovation?

  • kendt eller ny viden kombineret på en ny måde eller bragt i anvendelse i en ny sammenhæng
  • ideer omsat til bedre praksis, som altid skaber merværdi
  • en eksperimenterende tilgang, der er driftig og dristig
  • en måde at forholde sig til opgaverne på – en innovationskultur
  • resultater, der ikke kendes på forhånd