Andre veje: Jordemoder coacher til sundhed

Arbejdet i et kommunalt sundhedscenter giver jordemoderen masser af muligheder for at bruge sine kommunikative kompetencer.

En stor del af jordemoder Birgitte Mørch Baggers kolleger er livreddere i helt konkret betydning. Birgitte er ansat ved Aabenraa kommunes sundhedscenter, der ved siden af en række andre aktiviteter også rummer byens svømmehal. Selv vil hun nok betakke sig for selv at blive benævnt som livredder. Birgitte Mørch Bagger ser sin vigtigste rolle som katalysator for forandringer hos de borgere, der henvender sig i sundhedscentret.

Sundhedsfremme handler om hjælp til selvhjælp og den hjælp kan gives på flere måder. Birgitte Mørch Bagger har mange og gode erfaringer med coaching fra sit tidligere arbejde på en fødeafdeling, og de erfaringer bruger hun nu til at coache borgere til øget selvindsigt. Som en af de første jordemødre i det tidligere Sønderjyllands Amt gennemgik Birgitte en coachuddannelse, som de fleste jordemødre i det sønderjyske siden har gennemgået.I et år coachede hun overvægtige gravide til at ændre adfærd mod en sundere og mere aktiv livsstil og syntes, at det var både givende og spændende. Men da hun så stillingen som medarbejder i det tværfaglige team ved sundhedscentret opslået i lokalavisen, overvejede hun ikke længe. Det var en udfordring, hun ikke ville gå glip af. Birgitte søgte stillingen og blev udvalgt og ansat.

– Jeg uddannede mig ikke bevidst væk fra arbejdet på fødeafdelingen, hvor jeg både havde mulighed for at bruge min coachuddannelse og den uddannelse, jeg har som supervisor, men jeg syntes, at det kunne være spændende at komme til at arbejde mere tværfagligt, og at det også var spændende at komme til at arbejde med en helt anden gruppen, end vi plejer som jordemødre, siger Birgitte.

Ikke specialist i sygdomme
I sundhedscentret kommer både raske borgere og borgere med kroniske sygdomme. Birgitte var med til at oprette kurser for mennesker med kroniske lidelser efter konceptet ’Lær at leve med kronisk sygdom’, der bygger på ligemandsprincippet.

– Jeg er koordinator på kurserne, men jeg er ikke specialist på sygdommene og prøver heller ikke på at blive det. Det overlader jeg til sygeplejersker og læger og til folk, der selv lider af sygdommen – det er også dem, der underviser på kurserne, forklarer Birgitte. Aabenraa kommune er netop blevet udvalgt til at være testkommune i en videreførelse af konceptet, hvor næste trin kommer til at handle om at tackle kronisk smerte.

Gravide på sygedagpenge
En anden aktivitet, som jordemoderen glæder sig til at komme i gang med, er kurser for gravide på sygedagpenge, som kommunen overvejer at oprette. I samarbejde med jobcentret er det planen, at gravide på sygedagpenge skal komme i sundhedscentret til fysisk træning og til undervisning.

– Vi kender endnu ikke sammensætningen af de gravide, der vil komme her, men det bliver ikke gravide, der er sygemeldt på grund af obstetriske komplikationer. Jeg har mødt mange kvinder, der er blevet puttet ned i posen ”bækkengener”, som måske har helt andre problemer end med bækkenet. Det kan handle om angst og om, at de ikke har den der grundlæggende følelse af at mestre at være gravid og skulle være mor, siger Birgitte. Hun glæder sig til kontakten med de gravide,selvom det ikke er traditionelt jordemoderassistance, hun skal tilbyde de kommende mødre.

– Jeg skal ikke lave fødselsforberedelse med kvinderne men mere arbejde med deres situation som sygemeldt og gravid, siger Birgitte.

Arbejdet med det mentale
Arbejdet med gravide kommer nok aldrig til at fylde ret meget i jordemoder Birgitte Mørch Baggers job i sundhedscentret, men det gør ikke, at hun overvejer at vende tilbage til arbejdet på fødegangen. For Birgitte handler det om at hjælpe folk med at flytte grænser og det har hun rig lejlighed til i sundhedscentret, der blandt andet tilbyder rygeafvænning, udarbejdelse af personlige sundhedsprofiler med opfølgning på personlige mål og kurser for overvægtige.

– Det er kommunikationen med andre mennesker, jeg er glad for at arbejde med, at få dem til at flytte grænser og til at erkende behov for forandringer. Mit felt, det jeg arbejder med her, er det mentale. Og det adskiller sig ikke fra arbejdet med gravide og fødende – der handler det i stor udstrækning også om motivation til forandring, siger Birgitte Mørch Bagger.