Anbefalingens ordlyd og mening

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste reviderede anbefalinger for svangreomsorgen (2007) bør enhver gynækologisk og obstetrisk afdeling have adgang til pædiatrisk/ neonatalogisk assistance.

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste reviderede anbefalinger for svangreomsorgen (2007) bør enhver gynækologisk og obstetrisk afdeling have adgang til pædiatrisk/ neonatalogisk assistance. Kravet er ordret:

”Pædiatri med neonatalogisk kompetence med mulighed for assistance umiddelbart. I tyndt befolkede områder med ø- eller ø-lignende geografi, hvor dette krav ikke kan opfyldes, vil andre løsninger være nødvendige. Det er dog en forudsætning, at den sundhedsfaglige kvalitet sikres gennem et tæt, formaliseret samarbejde med alle relevante parter samt at borgerne er informeret herom.”

Chefkonsulent Niels Würgler Hansen fra Sundhedsstyrelsen forklarer, hvad der menes:

– Det er i udgangspunktet Sundhedsstyrelsens opfattelse, at der bør være pædiatri med neonatalogisk funktion, hvor der er fødsler, men det er vi godt klar over, at man ikke alle steder kan leve op til fra den ene dag til den anden, siger han.

– Hvor det ikke kan lade sig gøre, er det vigtigt, at man indgår i et formaliseret og aftalt samarbejde omkring den neonatalogiske service og vagtfunktionen, og heri kan der eventuelt indgå telemedicinsk samarbejde, tilføjer Niels Würgler Hansen.

Blot er det et krav, at borgerne i disse tilfælde er fuldt informeret om, hvordan det neonatologiske beredskab er skruet sammen.