Ambassadører for alle jordemødre – nyt tiltag

Jordemoderforeningen vil ruste ildsjæle til at blive endnu bedre i kampen for fællesskabet

Blandt landets jordemødre har der altid været nogle, der stod op for kollegerne. På arbejdspladserne har vi organiseret det og vi vælger blandt medlemmerne en tillidsrepræsentant, der varetager kollegernes løn og ansættelsesmæssige interesser. I Jordemoderforeningen er det også organiseret. Tillidsrepræsentanterne er valgt ind i kredsbestyrelserne, og medlemmerne har valgt kredsformænd, som indgår i hovedbestyrelsen, og endelig vælger alle medlemmer en formand og en næstformand for foreningen.

Udover de valgte tillidsrepræsentanter er der imidlertid en lang række andre jordemødre, som også fremmer kollegernes interesser. Det kan være fagligt, politisk eller ledelsesmæssigt.

Når en jordemoder optræder positivt i medierne, så kommer det alle landets jordemødre til gavn. Når en jordemoder kommer med vægtige input i Sundhedsstyrelsen fremmer det alle jordemødres interesser. Når en leder får overtalt sygehusledelsen eller regionspolitikere til bedre faglighed på vores område, kommer det også alle til gode. Når jordemødre fremmer tanken om en ungdomsmodtagelse, eller jordemødre får sat fokus på det misvisende i talen om jomfruhinde, så fremmer det alle jordemødre. Når jordemødre laver ny forskning, der fremmer den gode fødsel, fremmer det også jordemødres interesser. Når jordemødre laver kampagner på de sociale medier for at fremme jordemødres vilkår, er det også noget, der kommer alle til gode. Sådan kan man blive ved, og heldigvis er jordemodergruppen beriget med mange medlemmer, der gør en ekstra indsats, der kommer andre til gode.

Jordemodergruppen er en af de mindste faggrupper i Danmark, og derfor er det også nødvendigt, at de initiativer, der bliver taget af de valgte i foreningen, hvad enten det er tillidsrepræsentanter, kredsformænd eller formandskab, spiller godt sammen med alle de initiativer, som hver dag bliver taget af aktive kolleger, som jo reelt er ambassadører for deres kolleger.

Ny uddannelse
Jordemoderforeningen har en veludviklet uddannelse af tillidsrepræsentanterne og har de sidste seks år også haft en kontinuerlig uddannelse af studenterrepræsentanter i JSR på de tre skoler, til gavn for dels de øvrige studerende, og dels har disse studenterrepræsentanter fået en masse redskaber, der kan bruges, når de starter på landets fødesteder. Samtidig er der i høj grad været en kontinuerlig dialog mellem ildsjæle og hovedstyrelse og sekretariat.

Hovedbestyrelsen har længe gerne ville opruste i forhold til ildsjælene. Derfor er der truffet beslutning om, at der i Jordemoderforeningen skal laves en ”Ambassadøruddannelse”. Det bliver en uddannelse på 4-5 moduler af hver to dage. På disse kurser vil nogle af landets førende eksperter undervise i fx medietræning, lobbyisme, retorik og taleteknik, pressearbejde med meget mere.

Uddannelsen bliver gratis, men man skal selv stille tid til rådighed, og det er vigtigt at man kan deltage i alle moduler, ligesom man selv skal betale for transport. Forventningen er, at modulerne vil blive afholdt midt i landet. Planlægningen er i gang, og når den er færdig vil programmet blive meldt ud i nyhedsbrev og på hjemmesiden. Hvis du derfor kunne have interesse i at få disse redskaber og det passer med dine planer, så hold øje i løbet af en måneds tid og send en ansøgning om deltagelse, når programmet er meldt ud. Der bliver plads til 20-25 på holdet, og det er for alle, der kan bruge det til at være ambassadører for deres kolleger, uanset hvilken form det har.