Alting har en ende…

Den 15. oktober 1972 startede min løbebane i Jordemoderforeningens sekretariat. Slutdatoen hedder 31. maj 2005 – samme dag som Barsebäck lukker ned, hvis man da ellers skal lægge noget i det.

Den 15. oktober 1972 startede min løbebane i Jordemoderforeningens sekretariat. Slutdatoen hedder 31. maj 2005 – samme dag som Barsebäck lukker ned, hvis man da ellers skal lægge noget i det.

Det hele begyndte med en diminutiv annonce i Politiken, hvor man søgte en sekretær på deltid til det dengang meget lille sekretariat i "skomagerbutikken" i Fensmarksgade. Jeg havde på det tidspunkt været hjemme i nogle år og fik så trang til at komme i gang igen. Efter en samtale med daværende formand, Ruth Rasmussen, blev jeg ansat på 20 timer om ugen.

Centerordningen gav arbejde
Og så gik det ellers derudad skal jeg da love for: Indførelsen af centerordningen i 1974 medførte hurtigt en forøgelse af timerne, og mængderne af papir gjorde det også forholdsvis hurtigt nødvendigt at rykke ud af den lille butik og finde noget større at bo i.

Sundhedsorganisationerne flyttede sammen i Nannasgade og boede dér indtil 1983, hvor man enedes om at finde noget endnu større, og dette blev starten på bofællesskabet på Nørrevold.

Sekretariatet bestod i lang tid kun af formanden og sekretæren – altså mig, men efterhånden som arbejdsopgaverne voksede og foreningens medlemstal øgedes, blev vi flere og flere. Og nu er vi ni.

Det er klart, at der har været mange omstillingsprocesser hen ad vejen, men det har været spændende og inspirerende at være en del af.

Ja, det er vemodigt at stoppe
Er det så vemodigt nu at skulle stoppe? Ja, det kan ikke nægtes. Dåbsattesten siger imidlertid, at det er på de tider, hvor yngre tager over, og sådan er det. Men jeg føler mig da heldigvis stadig oppe på mærkerne og må jo så nu kaste mig over andre interesser.

Så efter næsten 33 år "på pinden" er det tiden at sige farvel. Farvel til alle mine søde kolleger i sekretariatet og farvel til alle de mange dejlige jordemødre, jeg har lært at kende gennem de mange år. Tak for de mange herlige oplevelser på hovedbestyrelsesmøder, medlemsmøder, kongresser og andre arrangementer gennem et langt arbejdsliv.

Jeg ønsker jordemoderfaget og Jordemoderforeningen alt muligt godt i fremtiden. Og jeg ønsker min efterfølger til lykke med det job, hun nu overtager. Jeg håber, hun bliver lige så glad for det, som jeg har været.

Det er mit håb at få lejlighed til at sige farvel til rigtig mange ved den reception, som finder sted på dagen.

Afskedsreception for Birthe Danvad
En æra slutter, når Birthe Danvad efter mere end 32 års utrættelig tjeneste i Jordemoderforeningen går på pension.

Vær med til at gøre dagen festlig ved at deltage i afskedsreceptionen tirsdag den 31. maj 2005 kl. 15 til 17 i SAF Husets kantine, Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Med venlig hilsen
Lillian Bondo
Formand for Jordemoderforeningen