Alle verdens kvinder får stemme i Danmark

Den danske direktør, Katja Iversen, kalder Women Deliver ”en lille effektiv fortalervirksomhed”. Og at dømme efter antallet af prominente gæster til organisationens fjerde – og største – globale konference om pigers og kvinders sundhed, rettigheder og almene trivsel, har Katja Iversen ret. Klodens vigtigste stemmer kommer til København i maj.

– Jeg er verdens største fan af jordemødre. Og hvis kvinders sundhed og overlevelse alene var et spørgsmål om sundhed og sikre fødsler, kunne vi for længst have løst problemerne ved blandt andet at investere i flere jordemødre. Men vi er nødt til også at se på kvinders rettigheder, uddannelse, status og økonomiske situation.

Sådan siger Katja Iversen, der er direktør i den globale fortalerorganisation Women Deliver, som lobbyer over hele kloden for at forpligte stater og interessenter i at forbedre pigers og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel. Midt i maj holder Women Deliver sin fjerde verdenskonference – denne gang i København. Her vil flere end 5.000 kvinder og mænd fra hele verden diskutere, hvordan sundhed, politik, økonomi, miljø, teknologi, uddannelse, rettigheder og investeringer kan forbedre livet for klodens kvinder.

Årelangt forarbejde
Flere år forud for konferencen har Women Delivers 18 ansatte uddelegeret til udvalgte samarbejdspartnere at samle materiale til en lang række konkrete problemstillinger. Det store forberedende researcharbejde ligger pakket og klart, så deltagerne i maj har nye studier og opdaterede tal at arbejde med.

– Vi samarbejder med de bedste i verden på relevante og konkrete områder. Vi har fundet de organisationer og forskere, der ved mest om et konkret tema, for eksempel mødres sundhed, kvinders adgang til prævention eller pigers uddannelse. Disse eksperter har så identificeret eksempler på succesfulde løsninger, der vil blive præsenteret og diskuteret på konferencen, fortæller Katja Iversen.

Deltagerne tæller chefer og repræsentanter for alle relevante FN-organisationer og Verdensbanken samt statsledere, akademikere, forskere, ngo’er og private virksomheder med viden om og interesse for kvinders vilkår. Desuden er 40 procent af konferencens budget gået til deltager-legater, så flere hundrede delegater fra verdens fattigste lande kan deltage.

En lang række frivillige, som næsten alle er jordemoderstuderende, hjælper med at holde udgifterne til driften under konferencen nede.

Evner at samle folk om bordet
Katja Iversen kalder sin organisation for en lille effektiv fortalervirksomhed, derhar evnen til at samle folk omkring et bord og få dem til at tale sammen. Og når alle interessenter – også organisationer, som aldrig tidligere har talt sammen – lytter til hinanden, deler deres erfaringer og sammen søger løsninger, så sker der noget.

– Det, der virker i Burma, virker måske også i Botswana i en tilpasset form. Men hvis viden om løsningerne ikke deles eller spredes, skal alle opfinde den dybe tallerken hver gang. Derfor ser vi konferencen som en tankstation, der fylder deltagerne med ny viden og nye ideer. Konkrete prioriteringer tager landene sig af, når de kommer hjem. Vores mål er, at piger og kvinder bliver involveret i beslutningerne, og at deres sundhed og trivsel står øverst, når landene skal bestemme, hvad der skal investeres i og hvordan, det skal foregå, siger Katja Iversen

Fokusset på konferencen bliver at finde løsninger – ikke at diskutere problemerne. ”For problemerne kender vi så godt, at de kan nøjes med at blive bagtæppet”, siger Katja Iversen.

I alt vil dagene i København byde på 115 sessioner, der ud fra de 17 nye bæredygtighedsmål, som FN’s generalforsamling vedtog i september i fjor, diskuterer kvinders sundhed, rettigheder og muligheder. På konferencens sidste dag arrangerer Women Deliver semistrukturerede netværksmøder, hvor instanser fra samme region mødes for at skabe kontakter og muligheder for fremtidigt samarbejde.

Fremgang at spore for verdens kvinder
Konferencen i maj bliver ikke den sidste om kvinders sundhed, rettigheder og trivsel, lover Katja Iversen. For der er fortsat stort behov for et særskilt fokus på piger og kvinder, siger hun. Især for kvindernes skyld, men også af hensyn til den globale udvikling generelt. Og hun glæder sig over, at der er en stigende interesse for pigers og kvinders rettigheder og også en vis fremgang for verdens kvinder generelt.

– Jeg er optimist, måske også naiv – men jeg kan mærke, at der er nye vinde i disse år, siger hun og henviser til konsulentvirksomheden McKinsey, som sidste år publicerede en rapport, der vurderer, at hvis kvinder nu bliver fuldt ud ligestillet med mænd på arbejdsmarkedet, vil det globale BNP stige med 26 procent inden 2025.

– Jeg har aldrig før hørt store virksomheder sige, at det kan betale sig at investere i piger og kvinder. Men det hører jeg nu. Evidensen bliver stærkere og stærkere for, at investeringer i kvinder virker. At kvinders udvikling accelererer udviklingen generelt. Og at kvinder, der oplever fremgang, sørger for, at hele familien får fremgang. Derfor fører investering i kvinders sundhed, rettigheder og f.eks. uddannelse og arbejde til en hardcore økonomisk udvikling, fortæller hun og henviser til, at interessen for konferencen også har vist sig at være stor.

– Vi bliver kontaktet af så spændende mennesker, at vi må knibe os i armen. Blandt andet har en repræsentant fra The Elders (en uafhængig gruppe af globale ledere, der taler for fred og menneskerettigheder, red.) kontaktet os, så blandt andre Gro Harlem Brundtland fra The Elders deltager. Ligeså har en af musikeren og ligestillingsfortaleren Annie Lennox’ ansatte kontaktet os, så også Lennox deltager. Vi er meget glade for, at folk har besluttet, at stedet at være i 2016 er ved konferencen i København, siger Katja Iversen. 

Jordemoderforeningen med ved Women Deliver Den 9. maj varmer Jordemoderforeningen sammen med fagforbundet 3F op til Women Deliver med en konference i Landstingssalen på Christiansborg om ligestilling på det danske arbejdsmarked. Konferencen er gratis og alle er velkomne. Læs mere på www.jordemoderforeningen.dk. Den 11. maj afholdes Sundhedsdag på Metropol. Målet er er på baggrund af FN’s nye Sustainable Development Goals at skabe opmærksomhed og viden omkring sundhedsudfordringer og løsninger herpå for kvinder i verdens fattigste lande. Arrangementet er åbent for alle. Den 14. maj er Jordemoderforeningen i samarbejde med ICM og UNFPA værter for en workshop for unge jordemødre, der allerede er ledere eller har ambitioner om at blive det. Målet er at ruste de unge jordemødre til at udbrede kendskabet til jordemødres centrale rolle i fremme af mødres og børn sundhed. Workshoppen finder sted på Rigshospitalet. Den 18. maj afholdes derkulturaften i H.C. Andersen Slottet i Tivoli, hvor der i form af en minifolkemøde vil være mulighed for at møde deltagere fra konferencen. Alle er velkomne. Den 16.-19. maj har Jordemoderforeningen en stand på Bella Center, hvor Women Deliver finder sted. Læs mere om Women Deliver og arrangementer i forbindelse hermed på www.wd2016.dk og på www.wd2016.org Vil du med?
  • Klik ind på konferencens hjemmeside www.wd2016.org
  • Find det grønne felt ’Register’ øverst i højre hjørne
  • Vælg billet: alle dage: 700 dollars (900 dollars ved indgangen), unge under 30 år og større grupper: 400 dollars, endagsbilletter fra 100-250 dollars
  • Registrer dig og betal
Læs mere om konferencen på www.wd2016.org