Alle skal være en del af fællesskabet

På Rigshospitalet bliver alle i teamet nævnt ved navn i hvert vagtskifte. Det er med til at styrke fællesskabet og få alle til at opleve, at de bliver set.

Den ny hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation FH, sætter i 2019 fokus på arbejdsmiljøet. Det sker med kampagnen ’Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019’, der blev skudt i gang den 8. januar med en konference for 1.500 arbejdsmiljørepræsentanter.

Det er første gang, at så mange arbejdsmiljørepræsentanter var samlet, og det var en stor oplevelse at være med, fortæller Mitzie Tvillinggaard, der er jordemoder på Rigshospitalet og arbejdsmiljørepræsentant. Hun blev op til konferencen kontaktet af arrangørerne og opfordret til at indsende en video om en vellykket arbejdsmiljøindsats fra sin arbejdsplads.

– Den opgave jeg og andre arbejdsmiljørepræsentanter blev stillet, var at dokumentere en indsats, der lykkedes, på video. Og på baggrund af den blev jeg så udvalgt til at holde et kort oplæg på konferencen, fortæller hun.

’Hej hej’ 
Den indsats, som Mitzie Tvillinggaard på tre minutter skulle fortælle om til 1.500 kolleger, handler helt banalt om at se hinanden på arbejdspladsen. Det er samtidig en indsats, der ikke koster noget, og som blev sat i værk uden at skulle godkendes på flere niveauer.

– Det handler dybest set om, at vi ser hinanden på arbejdspladsen, så ingen oplever sig som usynlige. Som for eksempel når den unge kollega går ud af vagtstuen og skal hjem. Se på hende og sig ’hej hej’, så hun oplever, at hun bliver set. Det er ekstra vigtigt, fordi vi er en stor arbejdsplads med mange kolleger, og det risikerer at forøge risikoen for at blive usynlig og ikke mindst for, at man ikke føler sig som en del af fællesskabet, fortæller Mitzie Tvillinggaard.

Et andet element i indsatsen er at kalde kollegerne ved deres navn.

– Det udsprang af, at sosuerne reagerede på, at de ofte bare blev benævnt ’sosuen’, og de kom til at føle sig som brikker i et spil, siger Mitzie Tvillinggaard.

På det månedlige møde med vicechefen for fødegangen foreslog Mitzie Tvillinggaard derfor, at navnene på alle i hver vagt blev nævnt ved vagtskiftet – både på jordemødre og på sosuerne. Vicechefen var med på ideen med det samme, og det var afdelingsjordemoderen, der fik til opgave ved hvert vagtskifte at nævne navnene på teamet, der skulle arbejde sammen på modtagelsen og på fødegangen.

– Det styrker fællesskabsfølelsen, når vi ved, hvem der er i vagt, og alle bliver synlige. Men det gør det også tydeligere, hvem man er sammen med, så man for eksempel ved, at i aften er Tove på vagt, og hun er rigtig god til akupunktur. Så hende kalder jeg på til min fødende. Altså, at vi kender de andres kompetencer, siger Mitzie Tvillinggaard.

Det giver mening 
Ideen med at nævne alle navne i teamet ved hvert vagtskifte blev taget godt imod af både afdelings- og basisjordemødre. Alle kunne se, at det gav mening.

Og for arbejdsmiljørepræsentanten blev det en erfaring om, at ikke alle forbedringer i arbejdsmiljøet behøver at koste penge.

– Det viser også, at vi kunne skabe forbedring af arbejdsmiljøet uden, at det først skulle igennem hele hierarkiet. Vi kunne implementere noget uden at sætte det store apparat i gang. Men der skal jo være nogen, der tager et initiativ, siger Mitzie Tvillinggaard.

Mitzie Tvillinggaard var den eneste jordemoder på konferencen.

– Det ser ud som om, at andre fagforeninger er mere på banen, end Jordemoderforeningen er. Men det var en fælles oplevelse for deltagerne på konferencen, at der ikke er ret meget samarbejde mellem tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne ude på arbejdspladserne. Jeg kunne godt tænke mig et tættere samarbejde med vores tillidsrepræsentanter, og at det kunne blive et link ind til foreningen, opfordrer Mitzie Tvillinggaard.