Aktiv gravidpolitik gav pote

Lasse Rolf Poulsen er tidligere afdelingssygeplejerske på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Her udviklede han et koncept, der fik det graviditetsrelaterede sygefravær til falde væsentligt. Nu giver han sine erfaringer videre til andre ledere i forbindelse med forskningsprojektet ’Aktiv gravidpolitik på arbejdet – Mere trivsel og mindre fravær’.

– Det var nemt for mig bare at sidde ind på mit kontor og være sur over, at medarbejderne ikke kunne finde ud af at være gravide og passe deres arbejde samtidig. Men det vidste jeg godt, at det fik jeg ikke noget ud af. Derfor valgte jeg en mere positiv tilgang.

Sådan lyder det fra Lasse Rolf Poulsen, som fra 2011 til 2015 var afdelingssygeplejerske på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Allerede som menig sygeplejerske havde han observeret, at de gravide ofte var væk.

– Som basissygeplejerske fik jeg jo ikke at vide, om de havde kvalme, ondt i ryggen eller bækkenløsning. Jeg kunne bare konstatere, at mine gravide kolleger tit ikke var på arbejde, siger han.

Da han trådte til som afdelingssygeplejerske, blev det graviditetsbetingede fravær et irritationsmoment, men i stedet for at lade frustrationen råde, gik han konstruktivt til værks. Efter et halvt år besluttede han sig for at forsøge at nedbringe fraværet ved at komme de gravide i møde. På hospitalet var der en gravidpolitik med en masse flotte ord og overordnede hensigtserklæringer, fortæller han. Men der var ingen opskrift på, hvordan man omsatte den i praksis. Derfor udviklede han sit eget koncept, og det gav pote.

– Jeg førte ikke statistik, men kunne bare se, at det virkede. Kortidsfraværet ophørte ikke fuldstændigt. Hist og her var der stadig nogle dage med fravær, men det blev væsentligt reduceret, og de sidste tre et halvt år jeg var på afdelingen, arbejdede alle gravide frem til otte uger før barsel, siger han.

Åben dialog
Lasse Rolf Poulsen er i dag selvstændig og tilbyder sundhedstjek, sundhedssamtaler og kostvejledning til private firmaer. Sideløbende underviser han i forbindelse med forskningsprojektet ’Aktiv gravidpolitik på arbejdet – Mere trivsel og mindre fravær’ nu på seminarer, hvor han videregiver sine erfaringer fra Bispebjerg Hospital til andre ledere.

Det koncept, han udviklede her, betød at alle gravide fik et tillykke-brev. I brevet inviterede han også til en samtale om, hvordan de kunne samarbejde om et godt graviditetsforløb. Denne samtale blev fulgt op af yderligere to i løbet af graviditeten, og efter behov var der ad hoc mulighed for flere.

– På den måde kunne vi løbende have en åben dialog om, hvad der var af gener og komplikationer i forbindelse med graviditeten og sætte nogle rammer op, som gjorde, at medarbejderne alligevel var i stand til at passe deres arbejde, siger Lasse Rolf Poulsen.

Da en kvinde halvvejs inde i graviditeten fik besvær med at komme omkring på akutafdelingens lange gange, blev der fx fundet en lavpraktisk løsning. Den gik ud på, at hun fik de patienter, der lå tættest på sygeplejerskekontoret, så hun slap for at gå de mange ture op og ned ad gangene.

En anden kvinde fik i en periode administrative opgaver to timer om dagen, så hun ikke skulle bevæge sig rundt hele dagen. Gravide med morgenkvalme kunne fx få lov at møde et par timer senere.

– Jeg så meget mere værdi i, at en gravid eksempelvis kom på arbejde i kortere tid, frem for at hun blev hjemme, og jeg oplevede, at det var en stor lettelse for de gravide, at vi kunne finde ud af det her sammen, siger Lasse Rolf Poulsen.

Som eksempel nævner han en kvinde, der kom til ham dagen inden, hun gik på barsel. Hun fortalte, at hun havde været meget glad for sit graviditetsforløb på akutafdelingen.

– Denne kvinde havde før været gravid, mens hun var på en anden af hospitalets afdelinger. Her oplevede hun, at der ikke blev taget hensyn og endte med at blive sygemeldt ti uger før planlagt barsel. Derfor havde hun frygtet, hvordan det skulle gå under den nye graviditet og gav udtryk for, at det var godt gået af både mig og hende, at vi havde planlagt hendes forløb, så hun denne gang kunne arbejde frem til otte uger før barsel, fortæller han.

Før det nye koncept blev sat i værk, informerede Lasse Rolf Poulsen hele medarbejderstaben både i sit nyhedsbrev og på personalemøder. Han vidste, det ville betyde, at medarbejdere, der ikke var gravide, skulle yde lidt ekstra. For at undgå murren i krogene havde han derfor forberedt en salgstale med gode argumenter for initiativet. Her slog han bl.a. på, at det ville give mindre behov for de vikarer, som ikke altid kunne skaffes.

– I en ung personalegruppe, der overvejende bestod af kvinder, var det også et godt argument, at det var noget, de senere selv ville kunne få gavn af, siger han.

God investering
Graviditetsområdet var ikke et felt, Lasse Rolf Poulsen som ny leder havde det store kendskab til. I starten brugte han derfor en del tid på at sætte sig ind i arbejdsmiljølovgivning, anbefalinger fra Arbejdstilsynet og regelsættet omkring graviditet og barsel, så han var klædt på til samtalerne med de gravide.

– Især førstegangsfødende var meget usikre og havde rigtig mange spørgsmål om, hvad man må som gravid, når man arbejder i et hospitalsmiljø. Er der fx patientgrupper, man ikke må have kontakt med, må man have nattevagter og så videre. Mange spørgsmål kunne jeg svare på allerede under den første samtale, hvor vi lavede en APV. Det tror jeg gav dem en tryghed, fordi de så ikke skulle gå og tænke på, om vi havde styr på det, siger han.

Til den første samtale med kvinderne var der afsat en time, mens de efterfølgende kunne vare fra fem minutter til en halv time.

– Men det var væsentligt mindre tid, end jeg samlet set ville have brugt på at skaffe vikarer for gravide, som var gået fra før barsel, og økonomien var ikke belastet af, at jeg skulle ud og købe dyre afløsere, siger han.

Som en sidegevinst erfarede han, at den åbne dialog med kvinderne omkring deres graviditet gav en tættere kontakt og et større nærvær mellem leder og medarbejdere.

– Jeg vidste fx, når en kvinde havde været til scanning og kunne spørge ind til, hvordan det var gået, siger han. 

Læs også artiklen 'Ledere bliver klædt på til at nedbringe sygefravær blandt gravide'