Aftaler om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Deltidsansatte får med en ny aftale mulighed for at komme på fuld tid.

Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF indgik kort før sommerferien 3-partsaftaler med henblik på at forbedre rammerne for de ansatte i den offentlige sektor.
Et element i 3-partsaftalerne er, at de deltidsansatte, der ønsker det, får mulighed for at arbejde flere timer eller på fuld tid.
For at implementere dette element har der været ført forhandlinger mellem Sundhedskartellet og Danske Regioner, der har ført til en aftale om deltidsansattes adgang til et højere timetal. Det betyder, at regionerne (og kommunerne, som har indgået en identisk aftale) fra 1. januar 2008 er forpligtede til at tilbyde ledige timer til deres deltidsansatte, før timerne kan udbydes eksternt.Ledige timerI aftalerne er ledige timer defineret som timer opstået ved stillingsledighed eller opnormering. Bestemmelsen indebærer ikke en pligt for regionen til at genbesætte ledige timer opstået ved stillingsledighed.TjenestestedForpligtelsen er afgrænset til tjenestestedet. Udgangspunktet er, at tjenestestedet udgøres af en arbejdsplads, hvor der i ledelsesfunktionen indgår beslutnings- eller indstillingsret ved ansættelser. Et jordemodercenter eller en gynækologisk/ obstetrisk afdeling vil være en sådan arbejdsplads.Udbud af ledige timerTilbuddet skal som udgangspunkt gives til de deltidsansatte inden for den overenskomst, som de ledige timer kommer fra — altså skal jordemodertimer tilbydes jordemødre.
Der er ikke bestemte formkrav til tilbuddet. Det afgørende er, at regionen har en forpligtelse til at sikre, at de deltidsansatte i målgruppen får tilbuddet om ledige timer, og at de får mulighed for at søge om de ledige timer. Det betyder imidlertid ikke, at ansatte på fuld tid ikke kan komme i betragtning til en ledig stilling, som er opslået ledig. Hvis en arbejdsgiver vælger at ansatte en jordemoder, der hidtil har været på fuld tid, i en deltidsstilling, skal de timer, der herefter bliver ledige, efterfølgende tilbydes de deltidsansatte.
MED-udvalget skal drøfte de nærmere procedurer for, hvordan regionen skal udbyde de ledige timer, herunder fx frister for ansøgning.
Det er endvidere præciseret, at afskedigede, som indgår i en jobbank eller lignende, har en fortrinsret, forinden timerne udbydes til deltidsansatte.ForudsætningerDen deltidsansatte skal kunne opfylde de sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedrørende arbejdstid, arbejdssted og arbejdsopgaver, som er knyttet til de ledige timer. Denne vurdering foretages konkret af regionen, men hvis der er tale om ledige jordemodertimer i en basisfunktion, vil en allerede deltidsansat jordemoder i en basisfunktion umiddelbart opfylde dette krav.
Aftalerne giver den deltidsansatte, som får afslag på en konkret ansøgning om ledige timer, ret til en skriftlig begrundelse, hvis hun beder om det.