Aftale letter fødselsangst

Endnu en jordemoder har fået Årets pris. Denne gang for arbejdet med fødselsangste kvinder.

”Tallene viser, at der er behov for en særlig indsats,” sagde Vivi Kier, sundhedsordfører for Konservative, og henviste til undersøgelsen af den særlige indsats, som læger og jordemødre på Herlev Hospital yder kvinder, der er angste ud over det sædvanlige for fødslen.

Vivi Kier, der var stand-in for sundhedsminister Jakob Axel Nielsen, der måtte melde fra i sidste øjeblik, overrakte prisen på 40.000 kr. til jordemoder Benthe Dandanell og obstetriker Morten Lebech, der også er formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Det er fonden, ’En god start i livet’, der står bag uddelingen.

Dandanell og Lebech har sammen udviklet konceptet bag fødselsaftalerne, hvor indsatsen i første omgang går ud på at tilbyde samtaler med kvinderne for at afdække baggrunden for deres angst og derefter at finde frem til, hvordan angsten bedst afhjælpes. Samtalerne munder ud i en skriftlig aftale, der beskriver kvindens ønsker for den forestående fødsel. Aftalekonceptet er siden blevet undersøgt. Resultater fra undersøgelsen, der inkluderer mere end 200 kvinder, viser, at konceptet skaber tryghed og stor tilfredshed hos de fødende, og at hver anden, der til en start ønskede at føde ved kejsersnit, alligevel forsøger sig med et vaginalt forløb. Benthe Dandanell takkede efter overrækkelsen både Morten Lebech og kollegerne fra fødeafdelingen.

– Tak til dig Morten for at du også lægger vægt på de bløde værdier i fødselshjælpen og tak til mine kolleger, der loyalt bakker op om aftalerne, når de skal føres ud i livet på fødestuerne, sagde Benthe Dandanell.

Morten Lebech var glad for, at der med prisen bliver sat fokus netop på de bløde værdier.

– Vi måler os ofte på mere målbare resultater som for eksempel indgreb, men her belønnes vi for at sætte fokus på blødere værdier, der er sværere at måle, sagde Morten Lebech.

Undersøgelsen har været beskrevet i artiklen ’Fødselsaftaler giver tryghed’ i Tidsskrift for Jordemødre nummer 8-2008.