Afklaring søges

Der er ikke megen hjælp at hente i Lægemiddelkataloget, hvis man vil vide noget om bivirkningerne ved at bruge Cytotec til at sætte en fødsel i gang.

Der er ikke megen hjælp at hente i Lægemiddelkataloget, hvis man vil vide noget om bivirkningerne ved at bruge Cytotec til at sætte en fødsel i gang. Lægemiddelkataloget nævner, at Cytotec "binder sig til specielle receptorer i uterus, hvilket kan udnyttes terapeutisk", men omtaler ikke specifikt præparatets virkning og bivirkninger.

Endnu mindre får man at vide om Cytotec brugt til igangsættelse af fødsel, når man søger under ‘produktresume for Cytotec’ på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at indikationen for brug af Cytotec er mavesår. Lægemiddelstyrelsen nævner ikke engang muligheden for at udnytte misoprostols uterotone effekt.

Slår man op i Jordemoderforeningens ‘Farmakologi for Jordemødre’, der i løbet af foråret offentliggøres på Jordemoderforeningens hjemmeside i en revideret version, står der blandt andet at: ‘Undersøgelser(ne) viser, at det (Cytotec, red.) er mere effektivt med hensyn til cervixmodning og til at sætte fødslen i gang end de nuværende præparater. Til gengæld ses der flere overstimulationer med deraf følgende risiko for påvirkning af hjertelyden. Derfor kræves yderligere undersøgelser, før det anbefales.’

Efter at have læst i de store bøger og surfet rundt på diverse hjemmesider kan det altså være svært at vide, hvordan man som jordemoder skal forholde sig til præparatet Cytotec. Hvorfor er det ikke godkendt og registreret til igangsættelse af fødsler? Hvilke bivirkninger skal jeg være opmærksom på? osv.

Derfor har Jordemoderforeningen henvendt sig til Sundhedsstyrelsen med en række afklarende spørgsmål om jordemoderens ansvar i forbindelse med brug af præparatet og om registrering af bivirkning og kvalitetssikring af behandlingen med det.

– amk

Læs henvendelsen til Sundhedsstyrelsen