Ændringer i tilskud fra ‘danmark’

Sygeforsikringen ’danmark’ indfører fra 2020 to præciseringer af, hvornår gravide kan få tilskud til jordemoderydelser.

Det præciseres, at der kun ydes tilskud, når jordemoderkonsultationen gives individuelt. Det vil sige, at der skal ske en individuel undersøgelse af den gravide.

Det præciseres, at tilskud til fødselsforberedelse på hold gives ”pr. lektion”.

– Denne tilføjelse har vi foretaget, fordi nogle jordemødre giver fødselsforberedelse på hold en hel dag eller over to dage i en weekend og andre en aften om ugen over en længere periode. Jordemoderen kan selv definere lektionens længde, men minimum 35-40 min. ligesom ved individuel konsultation, fortæller Henriette Borges, der er afdelingschef i ’danmark’.

Medlemmer af ’danmark’ har mulighed for at få tilskud til jordemoderydelser udført af privatpraktiserende jordemødre i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.

Det kræver, at den privatpraktiserende jordemoder har indgået aftale med ’danmark’ om ”oprettelse”, så jordemoderen kan indberette ydelser elektronisk til sygeforsikringen via d-service.dk. Indberetninger kan også ske via et allerede eksisterende kliniksystem.

Gravide, der er medlem af ’danmark’s gruppe 1, 2, 5 og S, kan få tilskud til jordemoderydelser.

Det årlige maksimum for tilskud til jordemoderhjælp i 2020 er uændret 2.400 kr.

Der kan gives tilskud til jordemoderkonsultationer i graviditeten, efter fødslen – for eksempel til ammehjælp. Der kan også ydes tilskud til efterfødselssamtaler samt til fødselshjælp.