Årets bachelorpris

Bachelorprisen blev i år uddelt til projekter, der handler om STAN, sex og sikre fødsler.

Når en pris uddeles for tredje gang, så kan man vist godt tillade sig at kalde det en tradition. For tredje år i træk uddelte Jordemoderforeningen tre priser for bedste bachelorprojekter.
– Vi har længe vidst, at der lå en masse jordemoderfagligt materiale i form af bacheloropgaverne, som vi gerne ville have bredt ud til alle jordemødre. Derfor oprettede vi prisen. Vi udvælger vinderne efter forskellige kriterier, de skal være gennemarbejdede og læsevenlige, men originalitet, aktualitet og jordemoderfaglig relevans spiller også en rolle.

Førsteprisen gik til jordemødrene Maja Nielsen, Rikke Kjær Larsen og Tabitha Lorensen (Metropol) for en opgave, der sætter spørgsmålstegn ved evidensen bag fosterovervågningsmetoden STAN. De tre studerende har undersøgt, hvordan STAN ifølge lokale instrukser bruges på fødeafdelingerne i Region Hovedstaden og konkluderer, at der er uoverensstemmelse mellem den seneste viden om brugen af STAN og de vejledninger, der findes på afdelingerne.

Andenprisen (Metropol) gik til jordemoder Elizabeth Hegermann-Lindencrone for en opgave om sex og moderskab. Opgaven belyser ud fra en hermeneutisk tilgang, hvordan kvinder oplever, at seksualiteten påvirkes med moderskabet. Det konkluderes, at jordemødre har en opgave i at bringe emnet sex og samliv på banen i graviditeten, idet forandringerne er nemmere at tackle for kvinden, hvis hun bliver forberedt tidligt.

Tredjeprisen gik til jordemødrene Lotte Møller, Mai Cecilie Juul Sørensen og Sara Maria (UCN), der har undersøgt mulighed og barrierer for Nationalprojektet Sikre Fødsler, der har til formål at nedbringe antallet af børn med fødselsskader. Det konkluderes, at projektet har gode muligheder for at lykkes, men at forskellige jordemoderidentiteter vil møde projektet med forskellige grader af accept eller modstand.