100.000 kroner efterbetalt i pension

En opmærksom tillidsrepræsentant studsede over, at der ikke fremgik en pensionsindbetaling på en timelønnet kollegas lønseddel. Tillidsrepræsentanten gjorde ledelsen opmærksom på, at det ikke kunne være rigtigt, da hun vidste, at der i hvert fald siden 2014 havde været en ubetinget ret for timelønnede til at få pension af lønnen. Samtidig rettede hun henvendelse til Jordemoderforeningen for at være helt sikker på reglerne.

Ledelsen medgav straks, at jordemoderen naturligvis skulle have pension af sin timeløn, men kun fem år tilbage i tid. Jordemoderen havde arbejdet som timelønnet med tilkaldevagter for fødestedet i knap ti år, men der gælder som hovedregel en femårig forældelse for lønkrav.

Jordemoderforeningens jurist overtog herefter sagen og gjorde krav på regulering ti år tilbage. Baggrunden var, at der kan rejses krav for manglende løn ti år tilbage i tid, hvis den ansatte har været i såkaldt ’utilregnelig uvidenhed’.

Arbejdsgiver accepterede derefter, at der skulle indbetales til PKA ti år tilbage i tid – konkret knap 100.000 kr. men beløbet bliver tillige forrentet af PKA som om det havde været indbetalt rettidigt. Værdien af de knap 100.000 kr. er derfor højere, og arbejdsgiver vil få en regning fra PKA på beløbet samt et rentekrav.

Timeløn og pension
Siden 1. januar 2014 har al timelønnet arbejde som jordemoder været pensionsgivende uanset længden og varigheden af arbejdet. Pensionen bliver, som ved fast ansættelse indbetalt til pensionskassen PKA.

Tidligere var man berettiget til pension af timeløn

  • hvis man forud havde haft en ansættelse, som berettigede til pension fx som månedslønnet i et vikariat hos samme eller en anden arbejdsgiver, eller
  • når man havde haft mere end 8 timers ugentlig ansættelse i gennemsnit i en periode på 52 uger.