Sygeforsikring ‘danmark’

Sygeforsikringen “danmark” giver støtte til private jordemoderydelser.

Der skal være tale om jordemoderydelser, der ligger indenfor, hvad man normalt vil betegne som jordemoderkonsultationer mm. I første omgang vil det nok primært være privat fødselsforberedelse og konsultationer i forbindelse med skanninger, men det kan naturligvis også være ammevejledning, hjemmefødsler etc.

Se taksterne på Sygeforsikringen “danmarks” hjemmeside

Jordemoderen skal tilmelde sig 
For at kunne indberette til Sygeforsikringen “danmark” skal du som jordemoder have indgået aftale om indberetning via d-service.

Læs mere ved Sygeforsikring ‘danmark’.