Relevante forsikringer

Som selvstændig er du selv ansvarlig for at være ordentligt forsikret.

Arbejdsskadeforsikring
Som selvstændig, og som medhjælpende ægtefælle, bør man tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker hvis der sker ulykker, mens du arbejder som selvstændig. En arbejdsskadeforsikring kan tegnes hos de fleste forsikringsselskaber.

Erhvervsansvarsforsikring 
Hvis du kommer til at skade en patient eller dennes ejendele under behandlingen har vedkommende mulighed for at kræve erstatning.

Jordemoderforeningen har en kollektiv Erhvervsansvarsforsikring for selvstændige jordemødre, der er medlem af Jordemoderforeningen, igennem RUNA. Forsikringen dækker behandlingsmæssige skader op til kr. 10.000 (behandlingsskader på over kr. 10.000 dækkes af den offentligt finansierede Patientansvarsforsikringen).

Udover behandlingsskader dækker RUNA-forsikringen skader, der ikke omhandler selve behandlingen. Det kan fx være tingskader på patientens ejendele (f.eks. briller eller inventar i hjemmet), og her er der dækning op til 5 millioner kr. RUNA-forsikringen dækker derudover op til 10 millioner kr., hvis der sker fysiske personskader på patienten, der ikke er behandlingsrelaterede (f.eks. hvis patienten falder og slår sig i venteværelset). Det kan fx ved hjemmefødsel være skade sket i den gravides hjem ved fødslen.

RUNA-forsikringen dækker ikke skader, du måtte lave i et ansættelsesforhold. Dette er arbejdsgiverens ansvar. Ligesom forsikringen heller ikke dækker skader på dig – det kræver en ulykkesforsikring.

Du skal være medlem i Jordemoderforeningen for at være dækket af RUNAs forsikring, og hvis du har yderligere spørgsmål til dækningen, kan du med fordel kontakte RUNA og henvise til policenummeret.

Tilmeld dig til den gratis erhvervsforsikring

Læs forsikringsbetingelserne

Læs policen (med policenummer)

Sygedagpengeforsikring
Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom. Men hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring, har du ret til sygedagpenge fra enten 1. eller 3. sygefraværsdag.

Sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende og mindre private arbejdsgivere administreres af Udbetaling Danmark og kommunen. De varetager administrationen af sygedagpengeforsikringer, herunder registrering af oprettelse, ændring og udmeldelse samt opkrævning af præmie for forsikringerne. Udbetaling Danmark træffer derudover afgørelse om udbetaling af barselsdagpenge og foretager udbetaling heraf. Dette gælder også barselsdagpenge udbetalt på baggrund af sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende.

Læs mere på (søg på sygedagpengeforsikring) og  (søg på forsikringsordninger for sygedagpenge)

Barsel
Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende skal på barsel og har en mindre eller negativ indtægt i din virksomhed, kan du muligvis ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Derfor kan du drage fordel af en sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende, da du som minimum er sikret 2/3 af den højeste dagpengesats.

Fuld dagpengesats er 4.355 kr. pr. uge før skat (sats pr. 1. januar 2020).

Hvis du i sidste årsregnskab havde en arbejdsfortjeneste på 229.060 kr. eller derover, og du derfor er berettiget til barselsdagpenge uden en sygedagpengeforsikring, men også ønsker at være dækket ved sygdom, kan du tegne sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende. Du vil derved være berettiget til både syge- og barselsdagpenge.

Ventetid ved tilmelding
Du skal være opmærksom på, at der ved tilmelding til forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende generelt er 6 måneders ventetid.

Har du tegnet en sygedagpengeforsikring, og har du allerede på baggrund af din indtægt ret til højeste dagpengesats, vil ventetiden ikke have betydning for dine barselsdagpenge.

Du kan læse mere om barsel samt barselsdagpenge for selvstændige på www.borger.dk (søg på barsel og selvstændig

Erhvervsudygtighedsforsikring og pension
Hvis du er selvstændig vikar eller arbejder uden for overenskomst, anbefaler vi at du tegner en erhvervsudygtighedsforsikring hos et forsikringsselskab efter eget valg. Så er du sikret en indkomst hvis du skulle gå hen og blive uarbejdsdygtig i længere tid.

Ligeledes anbefaler vi, at du tegner en pensionsordning.

Indbo
Vær opmærksom på at en almindelig indboforsikring ikke dækker ting du bruger i forbindelse med erhverv, f.eks. din briks. Hos de fleste forsikringsselskaber kan du tegne en forsikring der dækker dit erhvervsmæssige inventar.