Privatpraktiserende som bibeskæftigelse

Som offentligt ansat basisjordemoder har du som udgangspunkt ret til at have bibeskæftigelse både som selvstændig og som ansat. En offentlig arbejdsgiver kan således ikke generelt pålægge dig og dine kolleger at orientere om evt. bibeskæftigelse. Du skal dog oplyse om bibeskæftigelsen, hvis arbejdsgiver beder om det og det er sagligt begrundet at anmode om det, men du har aldrig pligt til at oplyse fx omsætning/indtjening.

Hvis arbejdsgiveren vil forbyde dig at have et bierhverv, skal der i givet fald træffes afgørelse herom og en beslutning skal være sagligt begrundet. Beslutningen skal endvidere være konkret begrundet. Der må altså ikke opstilles generelle regler herfor.

Selvom det ikke generelt kan forbydes dig og dine kolleger at udøve bibeskæftigelse, skal den dog udføres indenfor visse rammer. Du skal således være loyal overfor din offentlige arbejdsgiver og bibeskæftigelsen skal kunne varetages uden gene for din offentlige ansættelse. At du udfører samme opgaver i din bibeskæftigelse som den offentlige arbejdsgiver tilbyder, har ingen betydning for vurderingen af, om du er loyal. Offentlige virksomheder har i modsætning til private virksomheder ikke til opgave at konkurrere på et marked for at tjene penge. Du kan derfor også fx tilbyde fødselsforberedelse i egen virksomhed, selv om din offentlige arbejdsplads også gør det. Når du er på arbejde, må du dog ikke henvise gravide til din egen virksomhed. En sådan dobbeltrolle, som involverer privatøkonomiske interesser, vil være i strid med kravene til habilitet.

At bibeskæftigelsen ikke må være til gene i din offentlige ansættelse betyder fx, at du fortsat i rimeligt omfang skal kunne påtage dig overarbejde og at bibeskæftigelsen ikke må påvirke din arbejdsindsats.

Har du en ledende stilling, skal du være opmærksom på, at der ofte også vil være andre elementer, der indgår i vurderingen af, om et bierhverv er foreneligt med ansættelsen.

Du kan ved henvendelse i Jordemoderforeningens sekretariat få yderligere oplysninger eller få hjælp i konkrete spørgsmål om bibeskæftigelse.