Privatpraktiserende jordemødre

Her finder du de privatpraktiserende jordemødre, som har valgt at registrere sig her. Der findes mange flere privatpraktiserende jordemødre spredt ud over landet.

Find scanningsklinikker – hele landet

Find private jordemødre i Region Hovedstaden

Find private jordemødre i Region Sjælland

Find private jordemødre i Region Syddanmark

Find private jordemødre i Region Midtjylland

Find private jordemødre i Region Nordjylland


Er du privat jordemoder?

Hvis du er privatpraktiserende jordemoder og medlem af Jordemoderforeningen, kan du ved at sende dine oplysninger til Jette Poder, jpo@jordemoderforeningen.dk, blive registreret her på siden