Praktikant med interesse for IT-udvikling

Stillingen kan ikke mere søges

Jordemoderforeningen søger en praktikant, som skal bidrage til IT-udvikling, herunder kravspecifikation til et nyt medlemssystem og opstart af et fakturahåndteringssystem.

Jordemoderforeningens ’kapital’ er vores medlemmer. Jo bedre medlemssystemet er, jo bedre kan vi betjene og rådgive medlemmerne. Derfor er medlemssystemet en meget central del af foreningen. Det nuværende system er gammelt og ikke så fleksibelt, så vi trænger til et nyt.

Vi skal have beskrevet, hvilke krav og ønsker vi har til et nyt medlemssystem. Vi skal undersøge, hvad andre organisationer benytter af systemer, og hvad deres erfaringer er. Endelig skal vi også mødes med forskellige leverandører.

Under praktikken bliver du en del af et lille sekretariat, hvis opgave det er at understøtte jordemødrene og de jordemoderstuderende bedst muligt. Du vil også få andre opgaver, som kan være med til at ruste dig inden for både IT og kommunikation samt administration og sundhedsvidenskab.

Det drejer sig fx om nedenstående opgaver – hvor du naturligvis får oplæring:

 • Opdateringer i medlemssystemet
 • Opdateringer og tekster på hjemmesiden
 • Dataindsamling og -behandling
 • Øvrige administrative opgaver

Hvis du har interesse og kvalifikationer kan der komme opgaver med fx små film og opgaver på sociale medier.

Vi søger en person:

 • Der har flair for digitale systemer
 • Der har gode kommunikationsegenskaber
 • Der er mødestabil
 • Der har ordenssans og er struktureret

Til stillingen tilbyder vi:

 • Studierelevant arbejde for studerende indenfor fx IT, administration, kommunikation, sundhedsvidenskab
 • En ambitiøs og uhøjtidelig arbejdsplads midt i København
 • Fleksible arbejdsforhold – du kan lægge timerne, så det passer med dit studie, bare vi ved det nogle uger frem
 • Tiltrædelse den 1. september 2023

Vil du høre mere om praktikken og jobbet så kontakt kommunikationsmedarbejder Jette Poder, jpo@jordemoderforeningen.dk / 46 95 34 07 / 50 94 46 43

Send din ansøgning og CV til job@jordemoderforeningen.dk mærket ’Student’, så vi har den senest den 31. juli 2023.

Vi holder samtaler i uge 32.


Om os

Jordemoderforeningen er fag- og professionsforening for jordemødre, ledere og jordemoderstuderende. Vi har ca. 3.000 medlemmer, som vi hver dag gør vores yderste for at rådgive, servicere og sikre gode vilkår for. Det gør vi blandt andet ved at værne om jordemødres selvstændige virksomhedsområde og ved at deltage i den sundhedsfaglige debat. Vi arbejder for en tydelig lønpolitik og en anerkendelse af det ansvar, som jordemødrene står med hver eneste dag.