Bestyrelsen for Lederkredsen

Kredsformand
Anette Frederiksen 
Chefjordemoder, OUH
Tlf.:  65 41 23 59
E-mail: anette.frederiksen@remove-this.rsyd.remove-this.dk

Trine Lind (Næstformand)
Chefjordemoder, Næstved
Tlf.: 93 56 73 88
E-mail: tlind@remove-this.regionsjaelland.remove-this.dk  

Karin Hammer-Jakobsen
Vicechefjordemoder, Rigshospitalet
Tlf.: 35 45 82 76
E-mail: karin.hammer-jakobsen@remove-this.regionh.remove-this.dk 

Maj-Britt Schultze Romme
Jordemoderleder, Slagelse
Tlf.: 56 51 32 06
E-mail: mbsr@remove-this.kp.remove-this.dk 

Signe Dueholm
Vicechefjordemoder, Holbæk
Tlf.: 47 32 40 72
E-mail: scdu@remove-this.regionsjaelland.remove-this.dk 

Lene Kjærsgaard
Studieleder, UCSyd
Tl..: 72 66 28 06
E-mail: ljen@remove-this.ucsyd.remove-this.dk

Katrine Kildedal
Chefjordemoder, Viborg
Tlf.: 22 61 14 19
E-mail: katrine.k@remove-this.rm.remove-this.dk 

Mille Sundquist
Vicechefjordemoder, Hillerød
Tlf.: 48 29 74 11
E-mail: mille.sundquist@remove-this.regionh.remove-this.dk 

Suppleanter:
Vibeke Spring Lafrenz