Oprettelse i behandlingsstedsregistret

Når du som autoriseret sundhedsfaglig person opretter en virksomhed, der udbyder sundhedsydelser, bliver din virksomhed/behandlingssted omfattet af det “Sundhedsfaglige tilsyn”, som udøves af Styrelsen for Patientsikkerhed.

En selvstændig virksomhed, hvor eller hvorfra en eller flere sundhedspersoner udfører behandling, skal oprettes i Behandlingsstedsregisteret 

Ved behandling forstås blandt andet undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp samt forebyggelse og sundhedsfremme.

Der betales et årligt beløb for at være registeret i Behandlingsstedsregisteret. Beløbets størrelse afhænger af nettoomsætningen i virksomheden.

Såfremt nettoomsætningen i virksomheden er under 25.000 kr. årligt, kan man fritages for registreringspligten. Behandlingssteder som er undtaget registreringspligten, skal dog underrette Styrelsen for Patientsikkerhed om virksomhedens eksistens og aktivitet. Dette sker elektronisk på www.stps.dk. Her skal angives hvilken undtagelse virksomheden er omfattet af.

Styrelsen for Patientsikkerhed udtager hvert år forskellige typer af behandlingssteder, som bliver underlagt et “Sundhedsfagligt tilsyn”. Efterfølgende udarbejdes en rapport, som er offentlig tilgængelig. Er din virksomhed undtaget registreringspligten, er den ligeledes fritaget for det sundhedsfaglige tilsyn.