Omstillingsfonden

Aftalen om, at Omstillingsfonden omfatter medarbejdere med professionsbachelor, er trådt i kraft 1. januar 2024.

Kort fortalt kan ansatte søge op til 10.000 kr. årligt til efter- og videreuddannelse indenfor nogle konkrete rammer.  Du kan læse nyheden om aftalen her og finde flere informationer om ansøgningsmuligheder mm efter ikrafttrædelsen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Hvis du tænker at Omstillingsfonden er noget for dig eller dine kollegerI, kan du/:

  • Finde de aktiviteter, som I gerne vil deltage i og have tilskud til – og få tilsagn fra arbejdsgiver
  • Kontakte den/de uddannelsesinstitutioner, som udbyder aktiviteterne og spørge dem, hvad I mere konkret skal gøre for at komme i betragtning. Tilskud fra Omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul hos de videregående uddannelsesinstitutioner, som udbyder uddannelsesaktivitet, der er omfattet af Omstillingsfonden fra 2024.
  • Tildelingen af tilskud foregår på uddannelsesinstitutionerne efter et først-til-mølle princip.
  • Sende en ansøgning ud fra den vejledning, som I får.

Du kan læse mere om regelgrundlag, muligheder og fordeling af trækningsretten her.

Du kan læse om målgrupper for Omstillingsfonden her.