Privatansatte jordemødre

Løn for timelønnede vikarer

Jordemoderforeningen har overenskomst med de store vikarbureauer, eksempelvis Powercare, som alle har de samme lønninger.

Timelønnen er per 1. marts 2022 på 328,97 kr., og hertil kan aftales tillæg, som kan bringe timelønnen højere op.

Ved aften- og nattjeneste ydes et tillæg på 28,5 %, hvilket svarer til 93,76 kr. i timen.

For tjeneste i tidsrummet fra aftenvagtens start fredag aften, og til nattevagtens afslutning mandag morgen, ydes et tillæg til timelønnen svarende til 50 % af timelønnen, hvilket svarer til 164,49 kr.

For tjeneste på søgnehelligdage ydes et tillæg på 100 %, svarende til 328,97 kr.