Privatansatte jordemødre

Ansat udenfor overenskomstdækket område

Jordemoderforeningen har kun overenskomster med vikarbureauer og Storkereden. Hvis man bliver ansat hos en privat arbejdsgiver, hvor der ikke er overenskomst er det virkelig vigtigt, at alle vilkårene for ansættelsen er indarbejdet i ansættelsesbeviset – kontakt derfor altid jordemoderforeningen for gennemgang af kontrakt og sparring inden ansættesen.

Løn for timelønnede vikarer

Jordemoderforeningen har overenskomst med de store vikarbureauer, som næsten alle har de samme lønninger. Du kan se de forskellige overenskomster og lønniveauerne her.

Som eksempel er timelønnen i Jordemoderforeningens overenskomst med Powercare per 1. marts 2023 på 339,5 kr. (pr. 1. marts 2024: 351,04 kr.kr. i timen), og hertil kan aftales tillæg, som kan bringe timelønnen højere op.

Ved aften- og nattjeneste ydes et tillæg på 28,5 %, hvilket svarer til 96,75 kr. i timen (pr. 1 marts 2024: 100,05 kr. i timen).

For tjeneste i tidsrummet fra aftenvagtens start fredag aften, og til nattevagtens afslutning mandag morgen, ydes et tillæg til timelønnen svarende til 50 % af timelønnen..

For tjeneste på søgnehelligdage ydes et tillæg på 100 %.