Jordemødre i staten

Du kan kontrollere din løn i lønberegneren eller bruge lønoversigten her til at se løn og tillæg for jordemødre ansat i staten.

Reguleringsprocenten

Reguleringsprocenten er den procentdel man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle niveau. Den er per 1. april 2022 13,4104 %.

Eksempel. En jordemoder får et tillæg på 12.000 kr. årligt i grundbeløb (1. januar 2006-niveau). For at finde den aktuelle værdi af tillægget, laves regnestykket: 12.000 * 1,134104 = 13.609,25 kr.

Basisskala for ansatte på professionshøjskoler, der ikke er kandidater

Trin 1Trin 2Trin 4 (2årigt)Trin 5Trin 6Trin 7
Grundløn24.66625.70626.95829.05430.96531.361
Fritvalgstillæg 0,3 %747780879294
Pension 17,7 %4.3654.5494.7715.1425.4805.550

Basisskala for ansatte på professionshøjskoler, der er kandidater

Trin 4 (2 årigt)Trin 5Trin 6Trin 8
Grundløn26.95829.05430.96532.848
Fritvalgstillæg 0,3 %80879298
Pension 17,7 %4.7715.1425.4805.814

Tillæg til adjunkter og lektorer ved professionshøjskoler

AdjunkterLektorer
Tillæg3.9697.844
Fritvalgstillæg 0,3 %1123
Pension 17,7 %7021.388

Basisskala for det øvrige statsområde

Jordemødre med en professionsbachelor indplaceres i basislønforløbet 1, 2, 4, 5, 6, 7, hvor trin 4 er to-årigt. Kandidater indplaceres i basislønforløbet 4, 5, 6, 8, hvor trin 4 er to-årigt.

Trin 1Trin 2Trin 4 (2-årigt)Trin 5Trin 6Trin 7Trin 8
Grundløn24.66625.70626.95829.05430.96531.36132.849
Fritvalgstillæg 0,3 %74778087929498
Pension 16,8 %4.1144.3194.5294.8815.2025.2675.519