Indsendelse af krav til OK24

Krav til OK24 diskuteres på møder i kredsen og på arbejdspladserne og indsamles af den lokale tillidsrepræsentant, der sender dem til Jordemoderforeningens sekretariat senest den 22. marts 2023.

Du har også muligheden for selv at skrive forslag til krav direkte på loa@jordemoderforeningen.dk mærket ‘KRAV OK24’. Hvis du har mulighed for det, er det dog mest hensigtsmæssig, at det går via din tillidsrepræsentant, hvis du har en.

Sekretariatet fremlægger og drøfter det foreløbige kravskatalog for kredsbestyrelserne på Landskonferencen den 27. marts på Huset i Middelfart. Den endelige færdigbearbejdning af kravskataloget sker i Hovedbestyrelsen.

Hvis du er medlem af en kredsbestyrelse og er logget ind, kan du se program for landskonferencen og det foreløbige kravskatalog her.