Hvad forhandles der om i OK24?

Ved overenskomstforhandlingerne fastlægges løn, arbejdstid, pension, kompetenceudvikling og der indgås aftaler om bedre vilkår i forskellige livsfaser, bedre arbejdsmiljø osv.
Jordemoderforeningen er direkte med ved forhandlingerne på de områder, der specifikt vedrører jordemødre.
Jordemoderforeningens hovedbestyrelse opererer med en række temaer, som kan være til inspiration for medlemmer og kredse, der vil være med til at formulere krav.