Gravid i et fremmed land: jordemoderens samarbejde med kulturdoulaen

Vi ved, at det kan være både stressende og usikkert at føde i et nyt land, hvor den gravide hverken taler sproget eller forstår sundhedsvæsnets opbygning.

Jordemoder og projektleder Anna Jensen har sammen med en gruppe af jordemødre i Stockholm siden 2016 arbejdet på at sikre ikke-svensktalende kvinder og familier med flygtninge- eller indvandrerbaggrund en bedre oplevelse og optimal behandling i graviditeten, under fødslen og i barselsperioden. Formålet er at mindske den sociale ulighed og optimere familiens sundhed. Indsatsen bygger på at tildele kvinderne og deres familier en kulturel støtteperson, der samtidig har viden på fødselsområdet. Den kulturelle støtteperson kalder de en kulturdoula. Kulturdoulaen har samme sprog, oprindelse, kultur og tradition som kvinden og familien, og er uddannet til at katalysere et godt samarbejde med familien og jordemoderen.

Kulturdoula Stockholm har en arbejdsgruppe på 45 kulturdoulaer, som kan støtte familier på 23 sprog.

Du vil på denne parallelsession komme med ind i maskinrummet på ’Kulturdoula Stockholm’, få viden om rekrutteringen og uddannelse af kulturdoulaer, om organiseringen og hvordan jordemødrene i konsultationen og fødegangen oplever samarbejdet med kulturdoulaerne.

Parallelsessionen vil blive holdt at Anna Jensen, som er jordemoder og projektleder ved ’Kulturdoula Stockholm’. Anna Jensen har en dansk baggrund, og parallelsessionen vil foregå på dansk.