Fagklubber

Jordemoderforeningen har p.t. to fagklubber; Fagklub for Privatansatte og Fagklub for Privatpraktiserende.

Fagklub for Privatansatte

Jordemødre, som er medlem af jordemoderforeningen og ansat uden for det offentlige område – fx i en lægepraksis, en klinik eller lign., – kan være medlemmer af fagklubben for privatansatte.

Det er gratis at være med i fagklubben. 

Klubbens bestyrelse arrangerer blandt andet kurser og sociale sammenkomster. Derudover formidler bestyrelsen nyheder med videre fra Jordemoderforeningen til medlemmerne.

Fagklub for privatpraktiserende

Jordemødre, der er medlem af jordemoderforeningen og privatpraktiserende/selvstændig, kan være medlemmer af klubben for privatpraktiserende.  

Det er gratis at være medlem.

Bestyrelsen arrangerer kurser og faglige møder. Formålet er at facilitere kollegial sparring, netværksdannelse og fremme jordemoderfagligheden for jordemødre med egen virksomhed. Bestyrelsen fungerer også som et bindeled mellem privatpraktiserende jordemødre og Jordemoderforeningen.