Uopfordrede henvendelser fra vikarbureauer

Endnu engang bliver jordemødre uopfordret kontaktet via SMS af et vikarbureau, der søger jordemoderarbejdskraft.

Det er at betragte som spam, hvis virksomheder sender elektroniske henvendelser (SMS og mail), når modtager ikke har sagt ’ja’ til at modtage information fra den pågældende virksomhed.

Jordemoderforeningen har tidligere været i kontakt med det pågældende bureau og bedt dem om at stoppe de gentagne henvendelser.

Desværre fortsætter bureauet sine metoder, og henvender sig til jordemødre, som de finder navnene på i autorisationsregistret.

Jordemoderforeningen opfordrer jordemødre, der oplever spam-SMS/mail, til at skrive til Forbrugerombudsmanden og klage over vikarbureauets praksis.

Læs mere om, hvad spam er og om, hvordan man klager over spam på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.