Nye regler om arbejdstidsregistrering

Fra 1. juli 2024 er din arbejdsgiver forpligtet til at have et objektivt og pålideligt system til registrering af din arbejdstid.

Der er ikke krav om et specifikt system, så arbejdsgiverne kan frit vælge hvilket system, der skal anvendes. Der er imidlertid krav om, at oplysningerne om din arbejdstid skal opbevares af din arbejdsgiver i 5 år – og systemet skal være tilgængeligt for dig som ansat.

Du behøver ikke registrere din arbejdstid dagligt – der kan således sagtens laves et for-udfyldt skema, der angiver din faste dagsnorm. Sker der fravigelser i din planlagte arbejdstid, skal du tilføje/fraskrive de timer, hvor du arbejder udover eller under den faste dagsnorm. Der er ikke et krav om registrering af, hvornår på dagen arbejdet er udført – det er alene den samlede daglige arbejdstid lovændringen kræver bliver registeret.

Der er undtagelser til registreringspligten for selvtilrettelæggere. Der er endnu tvivl om, hvem der kan være omfattet af selvtilrettelæggerbegrebet, men utvivlsomt er det, at det er medarbejdere i højeste ledelseslag og andre, som i betydelig grad selv har indflydelse på, hvornår arbejdstiden placeres og i øvrigt har fuld selvstændighed i arbejdsudførelsen. 

For ansatte i skiftende vagter gælder fortsat overenskomst og arbejdstidsregler, der i forvejen kræver arbejdstidsregistrering. Derfor har de nye regler størst reel betydning for jordemødre ansat i fast dagsnorm.

Hvis du har spørgsmål til arbejdstidsregistrerings reglerne, er du velkommen til at kontakte Jordemoderforeningens sekretariat.