Vil du være en del af Jordemoderforeningens bachelorpriskomité?

Jordemoderforeningen søger en klinisk funderet jordemoder med en kandidat- eller masteruddannelse, der brænder for fagets udvikling, til at bedømme og udvælge årets bachelorprojekter.

Om Bachelorprisen

Jordemoderforeningen har siden 2011 hvert år uddelt tre bachelorpriser for at hylde den viden, som nyuddannede jordemødre har skabt.

Dine opgaver i bachelorpriskomiteen?

Du skal være med til at læse de indstillede bacheloropgaver og vurdere opgaverne. Der lægges særligt vægt på opgavernes relevans, aktualitet, relation til praksis og den studerendes evne til at perspektivere sine resultater til faget og samfundet.

Udover læsning af opgaverne vil der være et mindre skrivearbejde, når komiteens begrundelse for udvælgelsen skal nedskrives i en tale.

Arbejdsperiode:

Bachelorpriskomiteens arbejde starter primo august og forventes afsluttet ultimo oktober. Komiteen forventes at mødes virtuelt to gange i løbet af processen, hvor opgaverne drøftes og udvælges. Du skal forvente at afsætte timer svarende til 2-4 arbejdsdage til opgaven. Dit arbejde i bachelorpriskomiteen vil blive delvist kompenseret.

Interesseret? Skriv til Mira Fromberg Milo, hvis du er interesseret i at være med i bachelorpriskomiteen på mfm@jordemoderforeningen.dk