Lønstigningen1. april

1. april stiger grundlønnen 4 procent for jordemødre ansat i regioner og kommuner og 5,89 procent for jordemødre ansat i staten.

Hvis du er ansat i en region, kommer stigningen fra april måned imidlertid først til udbetaling med majlønnen – altså i slutning af maj.

De fleste, der er ansat i staten, vil få stigningen udbetalt med aprillønnen – altså i slutningen af april.

De øvrige lønforbedringer i april, fx forhøjelsen af særydelser og det nye tillæg til vicechefer, afventer at overenskomster og aftaler er færdigredigerede og underskrevne, hvilket sker inden længe.

Alle tillæg vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra 1. april.

Hvis du er i tvivl om din lønudbetaling efter fornyelse af overenskomsterne i regioner, kommuner og stat kan du kontakte din tillidsrepræsentant.

Du kan læse mere om, hvad OK24 betyder for dig og din løn her.