Bekendtgørelse om jordemodervirksomhed i høring

Foto: Heidi Lundsgaard

Bekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2024, var midlertidig idet beskrivelse af jordemødres anvendelse og ordination af vacciner og øvrige lægemidler endnu ikke var indarbejdet.

Derfor er ’Bekendtgørelse om jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og afgrænsningen heraf’ – som den nøjagtige formulering er – nu sendt i høring i sin endelige form.

Alle har mulighed for at sende høringssvar. Fristen er torsdag den 16. maj 2024.

Jordemoderforeningen afgiver høringssvar og modtager gerne input hertil inden den 12. maj. Input sendes til forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll på ams@jordemoderforeningen.dk.

Du finder høringsudkast og vejledning for levering af svar her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/68633

Læs mere om revisionen af lovgivning mv.