Papir versus lyd og digital kommunikation

Skal Jordemoderforeningen forsat udgive et fysisk blad? Skal ressourcerne hellere bruges på digital kommunikation. Eller kan der findes en løsning midt i mellem? Hovedbestyrelsen har taget hul på debatten om foreningens fremtidige kommunikation – herunder om hvilken rolle Tidsskrift for Jordemødre skal spille.

Tidsskrift for Jordemødre blev første gang udgivet i 1892 og var i mange år den vigtigste kilde til faglig opdatering og kommunikation mellem jordemødre.

At tidsskriftet fortsat spiller en væsentlig rolle for nutidens jordemødre, viser en læserundersøgelse, der blev gennemført i efteråret 2023. To ud af tre svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med bladet og der bliver særligt lagt vægt på troværdigheden af tidsskriftet samt niveauet af den faglige formidling, som scorer højt i undersøgelsen.

De fleste medlemmer modtager i dag tidsskriftet i fysisk form og vil gerne fortsætte med det. Men andelen, der foretrækker at supplere med digitale løsninger, har været stigende siden læserundersøgelsen i 2021. En stigende andel – 60 procent – ønsker, at tidsskriftet bliver suppleret med mere digitale former for kommunikation fx oplæsning af artiklerne og podcast. Hensynet til miljøet er en væsentlig faktor for dette ønske.

Der er altså fortsat opbakning til, at Jordemoderforeningen udgiver et fysisk tidsskrift. Der er imidlertid samtidig et ønske om, at mere af foreningens kommunikation foregår digitalt og det må – ifølge læserundersøgelsen – gerne betyde, at der skæres ned på de nuværende otte årlige numre af Tidsskrift for Jordemødre.

Forslag på kongressen

Hovedstadskredsen stillede på kongressen i 2022 forslag om at stoppe udgivelsen af et fysisk blad. Målet var at spare de penge, det koster at trykke og distribuere det fysiske Tidsskrift for Jordemødre, men fortsat at producere indhold svarende til et blad.

På baggrund af debatten besluttede kongressen, at der i første omgang skal laves beregninger på de økonomiske konsekvenser af at omlægge til et digitalt blad og beregninger på alternative veje for foreningens kommunikation.

På baggrund af forskellige scenarier, har hovedbestyrelsen indledt debatten om, hvordan tidsskriftet skal nytænkes. Scenarierne går fra bevarelse af tidsskriftet som vi kender det i dag – til en fuld digitalisering og omlægning til andre digitale kanaler.

Ja til fortsat fysisk blad men med færre udgivelser

Debatten på hovedbestyrelsens møde den 21. marts viste opbakning til en hybridløsning med færre blade suppleret med digitale løsninger. Når vi ser på læserundersøgelsen, hvor et flertal forsat ønsker et fysisk blad, så er det ikke nu, vil skal nedlægge det, lød et argument.

Tidsskrift for Jordemødre har i høj grad en positiv påvirkning af medlemmernes tilknytning til Jordemoderforeningen, og det er vigtigt med den taktile oplevelse, det er at få et fysisk blad, lød et andet argument.

Spørgsmålet om den fremtidige kommunikation og tidsskriftets fremtid kommer snart til debat i kredsbestyrelser og bliver taget op igen på hovedbestyrelsens næste møde.