Jordemoderforeningen: 98,8 procent stemmer JA til de nye overenskomster på det offentlige område 

72,6 procent af de stemmeberettigede medlemmer af Jordemoderforeningen har stemt om fornyelsen af overenskomsterne på statens, regionernes og kommunernes område. 

Heraf har 98,8 procent stemt ’ja’ til aftalerne. 

Det er både den højeste stemmeprocent og den højeste andel ’ja’-stemmer i Jordemoderforeningens historie. 

Lis Munk, forkvinde i Jordemoderforeningen, er glad for de resultater, der er nået ved forhandlingerne og ikke mindst for den store opbakning fra medlemmerne. 

”Jeg er superglad for den store opbakning til aftalerne. Det betyder rigtig meget, at så mange har forholdt sig til de aftaler, vi har indgået og at så mange har valgt at stemme ’ja’”. 

”Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jordemødrene og Jordemoderforeningen har været på barrikaderne de seneste år for bare at komme i nærheden af en løn, der afspejler uddannelse, ansvar og den vagtbelastning, der ligger i faget”. 

”Selve overenskomsten ville sikre jordemødrenes realløn fremover, men det er kombinationen med midlerne fra trepartsaftalen, der har sikret os et tilfredsstillende resultat”. 

”Trepartsaftalen og midlerne derfra er en anerkendelse af den belastning, der er ved at have en stor del af sin arbejdstid aften, nat og i weekender, som jordemødre har. De fleste regionalt ansatte jordemødre får fremover et fast kronetillæg for at arbejde på skæve tidspunkter og dertil er vagtillægget pr time sat op. Det er konkret og en synlig måde at anerkende de medarbejdere, der må bytte om på nat og dag og være væk fra familien i weekender og på helligdage”, siger Lis Munk. 

”Vi har også nået to af vores andre mål med denne overenskomstfornyelse nemlig et tillæg efter fire års ansættelse og en forhøjelse af pensionsprocenten. Tidligere var den første centralt aftalte lønstigning efter otte år. En halvering af perioden før en anciennitetsbestemt lønstigning håber vi på, kan få flere af de unge jordemødre til at blive i en regional ansættelse. Og med pensionsforhøjelsen er vi nået op på et niveau, hvor man kan se ind i en økonomisk fornuftig pensionisttilværelse”, siger Lis Munk. 

De nye overenskomster træder i kraft den 1. april 2024 og gælder i to år. Hos Akademikerne er det det samlede stemmeresultat blandt medlemsorganisationerne, der afgør om det bliver et ja eller et nej til et nyt overenskomstforlig. Jordemoderforeningen er med i hovedorganisationen Akademikerne. Også i den samlede opgørelse blev det et overvældende ’ja’. 

Fakta om afstemningen: 

Der blev sendt mail med afstemningslink ud til er 2.097 stemmeberettigede medlemmer (jordemødre ansat i stat, region eller kommune).  

Der er afgivet i alt 1.523 stemmer. Det svarer til en stemmeprocent på 72,6. 

Heraf har 98,8 procent stemt ’ja’ og 1,2 % ’nej’.