Resultatet af afstemning ved OK24

Afstemningen om overenskomsterne på det offentlige område er snart slut. Men vi må vente med at offentliggøre resultatet. Læs her hvorfor.

Af Anne-Marie Kjeldset

Jordemoderforeningen sendte den 12. marts urafstemningsmateriale ud til alle stemmeberettigede medlemmer.

Afstemningen lukker den 5. april ved midnat, hvorefter vi sender resultatet – ja eller nej – til vores hovedorganisation Akademikerne.

Resultatet af vores afstemning bliver kædet sammen med resultatet fra afstemningerne i de øvrige organisationer i Akademikerne.

Det er det samlede resultat – ja eller nej – der afgør, om overenskomsterne er godkendt.

For ikke at påvirke afstemningen i organisationerne i hovedorganisationen FH, offentliggør Akademikerne først det samlede resultat den 15. april kl. 17.

Jordemoderforeningen kan derfor også først på det tidspunkt offentliggøre resultatet af foreningens egen afstemning.

4. april 2024