Sundhedsstyrelsen: Stigende arbejdsmængde på fødeområdet

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i januar 2024 rapporten ’Kortlægning og analyse af normeringer på fødeområdet’, der beskriver udviklingen i populationen, arbejdsmængde og normering fra 2013 til 2022.

Rapporten konkluderer, at kravene til fødeområdet er steget og at arbejdsmængden er steget.

Det skyldes ifølge rapporten, flere forhold:

  • de gravide er blevet ældre
  • der er flere overvægtige gravide og at en større andel får konstateret graviditetsbetinget diabetes og forhøjet blodtryk.
  • andelen af sårbare gravide er steget markant og giver behov for en ekstra indsats.
  • flere igangsættelser
  • guidelines og retningslinjer, der går mod flere undersøgelser og behandlinger.

Beregning af normering

Sundhedsstyrelsen beskriver i rapporten en model for beregning af normering på fødeafdelingen, der imødekommer variationen af fødsler over tid og den øgede kompleksitet i fødslerne.

Modellen lægger sig tæt op ad Jordemoderforeningens model til beregning af normeringer, der viser, at hvis man normerer efter det gennemsnitlige antal fødsler over et døgn, vil der være for få i vagt ca. halvdelen af tiden. Hvis man vil sikre, at der er en jordemoder kontinuerligt til stede hos hver kvinde i aktiv fødsel, så må man planlægge med flere jordemødre i vagt end til dækning af gennemsnittet.

Jordemoderforeningen har tidligere foreslået en dækning på minimum 85 procent.

Ifølge Sundhedsstyrelsens beregninger vil der på en afdeling med 7.000 fødsler årligt vil der i 85 pct. af tiden være højst 11 kvinder, der føder samtidigt. Derfor vil der være brug for mindst 11 jordemødre for at kunne dække behovet for kontinuerlig tilstedeværelse 85 pct. af tiden.

Baggrund for rapporten

Rapporten er udarbejdet som en del af aftalen om at afsætte 475 millioner kroner over fire år på finanslov 2022 til at forbedre forholdene på fødeområdet og styrke kontinuitet og tryghed i svangreomsorgen. 

Jordemoderforeningen har i mange år argumenteret for, at mere komplekse graviditets- og fødselsforløb – blandt andet som følge af øget psykisk sårbarhed – har været en af årsagerne til stor travlhed på fødeafdelingerne og dermed til at belaste arbejdsmiljøet for jordemødre og andet personale.

”Vi er glade for, at rapporten endelig er kommet. Ikke mindst fordi den siger det, som vi har argumenteret for i årevis: Der er blevet flere komplekse graviditets- og fødselsforløb, flere sårbare gravide og flere retningslinjer om undersøgelser og behandling som fx igangsættelser af ellers ukomplicerede forløb. Alt det tager tid. Derfor er det både sandt, at der er kommet flere jordemødre på fødeafdelingerne, OG at de stadig har travlt,” siger Lis Munk, forkvinde i Jordemoderforeningen.