Kvinden bør assisteres af en jordemoder ved abort

Uanset hvordan politikerne vælger at revidere abortloven og uanset, hvor en grænse for fri abort lander, så er den aktuelle debat en oplagt anledning til at opkvalificere omsorg og behandling ved aborter.

Jordemoderforeningen har et bud på, hvad der skal til.

Et enstrenget, logisk og let tilgængeligt forløb for kvinden, fra graviditet konstateres til en abort evt. gennemføres er en af forudsætninger sammen med faglig velfunderet, uvildig og åben information i beslutningsprocessen og i selve behandlingen.

Og så skal alle kvinder, der får abort fra og med 14. uge assisteres af en sundhedsperson med faglig viden og erfaring med graviditet og fødsel, nødvendig smertelindring og støtte.

Det vil sige en jordemoder.

Læs Jordemoderforeningens bud (Abort. Lige adgang med kvalitet, kontinuitet og åbenhed)